Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD MOSTOWICZ"

Utleniające odwodornienie etanu w obecności sit molekularnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Chemii Przemysłowej nad utleniającym odwodornianiem etanu na wielko-, średnio- i wąskoporowatych sitach molekularnych. W obecności metaloglinofosforanowego sita MeAlPO-17 o strukturze erionitu (Me = Co, V) otrzymano eten z wydajnością 18,2% i selektywnością 37,4%. W obecności metalokrzemoglinofosforanu MeAlPO-44 o strukturze chabazyt[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1