Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta WALECKA-GIELNIAK"

Określenie wpływu zgniecenia fali tektury falistej na jej odporność na przepuklenie DOI:10.15199/42.2017.5.3


  STRESZCZENIE: Praca została podjęta w celu określenia wpływu zgniecenia fali tektury falistej na jej odporność na przepuklenie. W tym celu przeprowadzono badania oznaczenia wytrzymałości na przepuklenie przed zgnieceniem oraz po zgnieceniu tektury falistej trzywarstwowej i pięciowarstwowej. Głównym założeniem tej pracy było zbadanie jak największej ilości tektury, by móc porównać uzyskane wyniki i wskazać różnice w badanych wartościach przepuklenia. W części eksperymentalnej przeprowadzone zostały badania dla 10 rodzajów tektury, każdy z nich miał określony rodzaj papieru oraz gramaturę. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 2759: 2014 Tektura. Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie. Dla każdego rodzaju tektury przeprowadzono 200 oznaczeń (100 dla próbek przed zgnieceniem i 100 dla próbek po zgnieceniu). ABSTRACT: The work was undertaken in order to determinate of influence of corrugated cardboard’s wave crushing on bursting strength. For this purpose, bursting strength was tested before and after crushing wave. The test was done on sheets of five- and three-layer corrugated cardboard. The main assumption was to test as many samples of corrugated cardboard as possible to be able to compare results and differences in bursting strength. In the experimental part of this work there was conducted research of 10 kinds of cardboard with a specific type of paper and grammage. The test was done in accordance with PN-EN ISO 2759:2014 standard: Corrugated cardboard. Determination of bursting strength. For each of all 10 types of cardboard there was made 200 measurements (100 for samples before and 100 after crushing wave). 1. Wstęp Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy zgniecenie tektury wpływa na jej wytrzymałość na przepuklenie. Przed przystąpieniem do badań założono, że próbki, które będą zgniecione, powinny mieć niższą wartość przepuklenia, ponieważ zgniecenie powoduje zmniejszenie wytrzymałości tektury. Aby sprawdzić słuszność[...]

 Strona 1