Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna GORCZYCA-GORAJ"

Cyberbezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania systemów ICT w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy infrastruktury elektroenergetyki DOI:10.15199/74.2015.6.2


  Coraz szerszy i swobodniejszy dostęp do Internetu narzuca dynamiczny rozwój infrastruktury systemów teleinformatycznych we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Z jednej strony jest on napędzany potencjalnymi możliwościami wzrostu efektywności systemów teleinformatycznych podmiotów podłączonych do tej sieci. Z drugiej strony - pojawiają się możliwości wprowadzenia nowych funkcjonalności, które mogą np. uatrakcyjnić ofertę danego podmiotu. Coraz większa część gospodarki zależy od sprawnego funkcjonowania systemów ICT. Wraz ze wzrostem poziomu ich wykorzystania, rosną problemy z zapewnieniem ciągłej i bezawaryjnej pracy tych systemów. Dotychczas duży nacisk był kładziony na zapewnienie wysokiego stopnia redundancji sprzętowej systemów IT oraz bezprzerwowego zasilania. Jednak szybki rozwój oprogramowania (w połączeniu z wszechobecnym cięciem kosztów) wpływa niekorzystnie na jakość tworzonych kodów oprogramowania. Ze względów ekonomicznych oprogramowanie jest często niedopracowane i poprawiane już podczas jego normalnego funkcjonowania, a nie przede wszystkim w fazie testów. Zazwyczaj w pierwszej kolejności usuwane są mankamenty funkcjonalne. Dopiero potem wprowadza się dodatkowe usprawnienia i dopracowuje systemy zabezpieczeń. Często jako ostatnie poprawia się znalezione luki w systemach bezpieczeństwa. Niektóre z tych luk istnieją w systemach teleinformatycznych latami. Tak było np. z poważną luką Heartbleed o numerze CVE-2014-0160 (CVE - Common Vulnerabilities and Exposures), która została nagłośniona w kwietniu 2014 r. Luka ta dotyczy jednego z podstawowych składników bezpieczeństwa systemów ICT - biblioteki kryptograficznej OpenSS L. Kolejna luka, ogłoszona we wrześniu 2014 r. o nazwie Shellshock (Bashdoor), pozwalała w niektórych przypadkach na zdalne uruchomienie kodu z prawami administratora w ramach powłoki bash systemów UNIXa, Linuxa oraz w systemach Macintosha. Ta ostatnia luka istnieje od 1984 r. Rozwój techn[...]

Modelowe wspomaganie analiz sieciowych DOI:10.15199/48.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Analizy sieciowe i analizy procesów rynkowych (analizy techniczno-ekonomiczne) w obszarze systemu elektroenergetycznego (SEE) wymagają opracowania odpowiedniego modelu obliczeniowego, uwzględniającego parametry fizyczne elementów sieciowych oraz pozyskania szeregu informacji dodatkowych niezbędnych w analizach systemowych [1]. Dane wymagane w tego typu analizach należy zatem wzajemnie powiązać, co prowadzi do opracowania odpowiednich procedur konwersji zbiorów danych. Poniżej opisano zaproponowane w tym zakresie procedury pozwalające na budowę, na podstawie danych sieciowych, modelów wykorzystywanych w analizach rynkowych, jak również przedstawiono koncepcję procedury odtwarzania modelu sieciowego zachowując rozwiązania określone w drodze analiz rynkowych. Analizy techniczno-ekonomiczne w ujęciu rynkowym są głównie wykorzystywane w procesie planowania sieci przesyłowej, mającego na celu ustalenie harmonogramu działań, których wynikiem jest utrzymanie i rozbudowa istniejącej sieci w taki sposób, aby spełniała ona określone wymagania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne [2,3]. Modele sieciowe budowane są w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorować istniejący stan systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem koniecznej redukcji wymiarowości problemu obliczeniowego w takim stopniu, żeby możliwe było przeprowadzenie obliczeń numerycznych w akceptowalnym czasie [4]. Metody redukcji proponowane były i są przez różnych autorów, i oceniane pod kątem ich przydatności w dostępnych pozycjach literaturowych [5]. Wyniki odpowiednio wykonanej redukcji modelu sieciowego stanowią podstawę analiz techniczno-ekonomicznych czyli analiz, które przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych wynikających z fizykalnych właściwości sieci, będą pozwalały na modelowanie relacji o charakterze handlowym związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej [6]. Aktualnie dostępne są rożne rozwiązania narzędziowe pozwalające na przeprowadzenie o[...]

 Strona 1