Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Peatow"

Przyszłość mas papierniczych z włókien pierwotnych

Czytaj za darmo! »

Liczba ludności na świecie ciągle wzrasta, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na papier. Również i w najbliższych 100 latach papier jest i będzie najbardziej konkurencyjnym tworzywem. Dominującym dostawcą surowca do produkcji papieru - przynajmniej w najbliższym stuleciu - pozostanie drewno. Z tego powodu należy w przyszłości wyraźnie poprawić image papierówki. Pogląd, że przemysł papiernic[...]

 Strona 1