Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ K. WYCZÓŁKOWSKI"

Badania kontaktowego przewodzenia ciepła złóż prętów stalowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania eksperymentalne kontaktowej przewodności cieplnej złóż prętów stalowych o różnej geometrii. Badania przeprowadzono metodą stacjonarną, nieograniczonej płyty. Otrzymane wyniki ukazują wpływ sposobu ułożenia prętów w wiązce na przepływ ciepła.The paper present results of experimental research of thermal contact conductivity of steel rod beds of different geometry. In[...]

Możliwości wykorzystania pomiarów termowizyjnych do diagnostyki wybranych urządzeń stalowniczych

Czytaj za darmo! »

w artykule zaprezentowano możliwość zastosowania pomiarów termowizyjnych do oceny stanu wymurowania wewnętrznego kadzi stalowniczych. Znajomość pola temperatury na zewnętrznej powierzchni kadzi może posłużyć do oceny stanu technicznego jej wmurowania ogniotrwałego. ponadto zaprezentowano możliwości dokładnej analizy zarejestrowanych termogramów przy użyciu oprogramowania dołączonego do kamery t[...]

Określanie efektywnej przewodności cieplnej wiązek prętów stalowych metodą płaskiej nieograniczonej płyty

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę pomiaru efektywnej przewodności cieplnej w wiązce prętów stalowych. Wielkość ta stanowi jedną z własności cieplnych ośrodka porowatego, jakim jest płaska wiązka prętów. Jej znajomość jest konieczna do modelowania procesu nagrzewania prętów w postaci płaskiej wiązki podczas obróbki cieplnej. 2007 .r . . hUTNIK - WIADOmOśCI hUTNICZE . S . .469 Wprowadzenie. Istotę[...]

 Strona 1