Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Bukowska-Skwarek"

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym [...]

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym dla przeciętnego uży[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Indykatory TTI jako przykład opakowań inteligentnych DOI:10.15199/42.2019.6.1


  TTI indicators as an example of intelligent packaging. STRESZCZENIE: Opakowania rozwijają się w ekspresowym tempie. Powstają coraz to nowsze, pozwalające na określenie jakości zapakowanego produktu. Jest to bardzo istotne, również w przypadku farmaceutyków. Jako idealny przykład można przedstawić opakowania inteligentne. ABSTRACT: Packaging is developing at an express speed. New and newer ones are emerging, allowing to determine the quality of the packed product. This is very important, also for pharmaceuticals. As an ideal ex ample I can show the intelligent packaging. Wstęp Opakowania inteligentne zamiennie nazywane są mądrymi, sprytnymi. To opakowania, w których "dodatkowy element, cecha materiału opakowaniowego lub efekt interakcji między materiałem opakowaniowym a produktem pozwalają na kontrolowanie stanu bezpieczeństwa produktu w czasie przechowywania i na przekazanie tej informacji konsumentowi" [1][2]. Temperatura jest na ogół najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na kinetykę pogorszeń chemicznych i fizycznych, a także na wzrost drobnoustrojów w produktach spożywczych. Zatem odpowiednie monitorowanie historii temperatury może pr[...]

 Strona 1