Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Molenda"

Modernizacje schematów rafinerii skutkujące poprawą jakości benzyn i olejów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przeglądowo wybrane informacje o modernizacjach technologicznych w rafineriach, stymulowanych m.in. przez zaostrzające się wymagania co do jakości benzyn, olejów napędowych oraz bazowych olejów smarowych. W nawiązaniu do trzech uproszczonych schematów ideowych omówione zostały ogólnie korzyści technologiczne i ekologiczne, osiągane dzięki rozszerzaniu schematów rafinerii o do[...]

Perspektywy wytwarzania paliw silnikowych i olejów bazowych z gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnio opublikowanym artykule1) przedstawione zostały wybrane informacje dotyczące uruchamiania pierwszych wytwórni paliw silnikowych i bazowych olejów smarowych, w których surowcem wyjściowym jest gaz ziemny. Ich schemat może być oparty na jednej z dwóch sekwencji technologicznych zestawionych w tabeli 1. Sekwencje te nazywa się procesem GTL (gas-to-liquids), przy czym G w tym skróci[...]

Powiązania procesów technologicznych w przeróbce frakcji C4 z pirolizy oraz w schemacie w pełni zintegrowanego kompleksu aromatów UOP

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i skomentowano przykład schematu ideowego powiązań procesów technologicznych w przeróbce frakcji C4 z pirolizy surowców ciekłych. Podano ogólnie informacje o tzw. w pełni zintegrowanym kompleksie aromatów firmy UOP LCC nastawionym na maksymalną produkcję p-ksylenu. Two complex refinery processes for treatment of C4 fraction from steam cracking liq. feedstocks and treatment of[...]

Z półki księgarskiej - Witold S. Michałowski, Stanisław Trzop - RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU

Czytaj za darmo! »

Jest to już piąte wydane tej monografii, co potwierdza jej przydatność praktyczną. "Trzon" książki stanowią rozdziały 2-11 napisane przez kompetentnych specjalistów w oparciu o doświadczenia z pracy w uczelniach wyższych i instytutach przemysłowych, a także w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji dalekosiężnych rurociągów surowcowych (ropy naftowej, gazu ziemnego) i produktowych. Te[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ - CZYSTA ENERGIA, PRODUKTY CHEMICZNE I PALIWA Z WĘGLA. OCENA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO

Czytaj za darmo! »

Książka została napisana, jak podaje we wprowadzeniu dr inż. M. Ściążko, jej Redaktor- Koordynator, przez "61 autorów reprezentujących wszystkie sektory nauki polskiej, tzn. akademię nauk, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe. W związku z tym powstała duża trudność ujednolicenia tekstu i zasadniczych poglądów, natomiast z drugiej strony zaistniała niepowtarzalna możliwość zaprezentowania w jednej książce wiedzy praktycznie wszystkich naukowców czynnych w dziedzinie chemicznego przetwórstwa węgla w Polsce". Warunkiem efektywnego wykorzystania dostępnych krajowych zasobów węgla kamiennego jest opanowanie i szerokie wprowadzenie czystych technologii węglowych. W tym celu ustanowiony został Projekt Badawczy Zamawiany (PBZ - MeiN 2/2/ 2006) "Chemia perspektywicznych [...]

Aktualna gradacja ważności procesów wytwarzania węglowodorów aromatycznych C6÷C8

Czytaj za darmo! »

Wymieniono najważniejsze zmiany technologiczne w przemyśle raflneryjno-petrochemicznym związane ze wzrostem produkcji benzyn nowej formuły*'. Limitowanie ze względów ekologicznych zawartości węglowodorów aromatycznych C 6 ÷ C 8 w tych benzynach narzuca często konieczność ich "głębszego" wydzielania z reformatów i benzyn pirolitycznych. Wywołany tym wzrost podaży węglowodorów aromatycznych s[...]

 Strona 1  Następna strona »