Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech SAKOWSKI"

Distributed collaborative design - a case study for mixed-signal IP core

Czytaj za darmo! »

The paper presents application of a distributed collaborative approach to design of a mixed-signal electronic component. The approach is explained on an industrial case of the USB High Speed OTG Transceiver (PHY-physical layer) IP core design. Collaborative design style used by the distributed design team during two selected design phases, namely interface design specification, as well as distributed design and verification have been presented. This includes a distributed design workflow represented as a knowledge model and the workflow for remote tools invocation. Finally, pros and cons of the collaborative approach have been enumerated. Streszczenie. Artykuł prezentuje zastosowanie metod inżynierii rozproszonej do projektowania warstwy fizycznej szybkiego analogowo-cyfrowego układu USB. Nowe metody współpracy inżynierów w rozproszonych zespołach projektowych pokazano na przykładzie dwóch wybranych zadań projektowych, a mianowicie: specyfikacji interfejsu analogowo-cyfrowego oraz rozproszonej syntezy i weryfikacji. Zaprezentowano model wiedzy procesu projektowania oraz model procesu zdalnego uruchamiania narzędzi. Wskazano na zalety i ograniczenia metod inżynierii rozproszonej. (Projektowanie rozproszone - badanie przypadku cyfrowo-analogowego komponentu wirtualnego) Keywords: distributed collaborative design, mixed-signal IP component, remote tool invocation Słowa kluczowe: inżynieria rozproszona, analogowo-cyfrowe komponenty wirtualne, zdalne uruchamianie narzędzi 1. Introduction Distributed collaborative design - a new engineering paradigm that enables dispersed engineers to collaborate over the Internet [1], is gradually entering engineering practices. Distance is not an obstacle for common engineering tasks anymore with new information and communication technologies (ICT) that support distributed engineering collaboration in teams, often belonging to different organisations. These new ICT solutions have been evolving for many yea[...]

 Strona 1