Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ OLEKSY"

STREFY NIEJEDNORODNOŚCI STRUKTURY W RURACH ZE STOPU 6082 WYCISKANYCH PRZEZ MATRYCE KOMOROWE

Czytaj za darmo! »

W procesie wyciskania rur na matrycach mostkowo-komorowych stosuje się metodę wyciskania "wlewka za wlewkiem". Powoduje to występowanie w rurze tzw. stref mieszania, w których w przekroju poprzecznym rury widoczne są obszary pochodzące od dwóch wlewków. W pracy przeprowadzono wyciskanie czterech rodzajów rur ze stopu aluminium 6082 i analizowano niejednorodność struktury w strefie mieszania ora[...]

JAKOŚĆ PRĘTÓW ZE STOPÓW AL WYCISKANYCH Z MAŁYM STOPNIEM ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano własności mechaniczne i strukturę prętów o dużych przekrojach ze stopów aluminium wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia. Podstawowym celem badań była próba określenia wpływu stopnia odkształcenia na strukturę materiału oraz rozkład i poziom własności mechanicznych w wyciskanych wyrobach. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych materiałów, wyciskanych współbieżnie [...]

 Strona 1