Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Gańczyk-Specjalska"

Właściwości otrzymanych metodą zasypową stałych kompozytowych dwubazowych paliw rakietowych zawierających wysokoenergetyczne plastyfikatory DOI:10.15199/62.2019.8.19


  Stałe paliwa rakietowe dzieli się na paliwa homogeniczne (DB), dwubazowe kompozytowe (CMDB) i heterogeniczne. Główne składniki paliw homogenicznych to azotan celulozy NC (nitroceluloza) i triazotan glicerolu NG (nitrogliceryna). Można do nich wprowadzać dodatkowe stałe składniki poprawiające ich parametry użytkowe, otrzymując w ten sposób paliwa dwubazowe kompozytowe (CMDB). Jako składniki wysokoenergetyczne paliw CMDB stosuje się chloran( VII) amonu (AP), heksogen, oktogen oraz 2,4,6,8,10,12-heksanitro- -2,4,6,8,10,12-heksaazatetracyklo [5.5.0.05,903,11]dodekan (CL-20)1-4). Impulsy właściwe i szybkości spalania różnych stałych paliw rakietowych zawierających NC przedstawiono na rys. 1. Sposób formowania Nine composite rocket propellant samples were prepd. by compounding NH4ClO4 (up to 43.53% by mass) with nitrocellulose (28.85-56.86% by mass), glycerol triacetate (up to 8.71% by mass) and glycerol trinitrate (22.10-35.39% by mass), N-butylnitroxyethylnitroamine (29.73% by mass) or diethylene glycol dinitrate (35.27% by mass) as energetic plastificators. The propellants were tested for hardness, He d., porosity, mass loss during heating, burning rate, activation energy of decompn. The propellant compn. did not affect its thermal stability and prodn. process safety. Przeprowadzono proces formowania paliw dwubazowych i dwubazowych kompozytowych metodą zasypową w skali laboratoryjnej. Otrzymane próbki zawierały różny stosunek granulatu chloranu(VII) amonu do nitrocelulozy oraz różne energetyczne plastyfikatory. Oszacowano impuls właściwy paliw i zaobserwowano, że wprowadzenie innego energetycznego plastyfikatora (diazotan glikolu dietylenowego lub N-butylonitroksyetylonitroamina) zamiast powszechnie stosowanego triazotanu glicerolu pozwolił na zachowanie impulsu właaPolitechnika Warszawska; bSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa Tomasz Gołofita, Katarzyna Gańczyk-Specjalskab,*, Karolina Jamrog[...]

 Strona 1