Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Filinger"

130 lat elektroenergetyki na Mazowszu

Czytaj za darmo! »

6 września br., w siedzibie FSN T NO T w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 130-lecia elektroenergetyki na Mazowszu. Referaty poświęcone elektryfikacji obszarów podwarszawskich zostały podzielone zgodnie z hasłem: spotkanie historii (od 1883 r.) ze współczesnością (stan obecny). Do 1939 r. na obszarze Mazowsza działało kilka elektrowni okręgowych, decydujących o powszechnej elektryfikacji (Powiśle - od 1903 r., Pruszków - od 1913 r., Ostrołęka i Siedlce - od 1916 r., Jabłonna - od 1928 r.) oraz kilkadziesiąt elektrowni fabrycznych (w fabryce braci Briggs - od 1883 r.) i małych elektrowni lokalnych i prywatnych, pracujących[...]

Elektryfikacja Mazowsza do 1939 r.


  W 1883 r., we wsi Marki (prawa miejskie od 1967 r.) k. Warszawy, angielscy przemysłowcy: bracia Edward, Alfred i John Briggs oraz Ernest Posselt rozpoczęli budowę fabryki - przędzalnię wełny. Budując fabrykę, zainstalowali i uruchomili prądnicę elektryczną o mocy 65 kW na napięcie 127 V, choć samą produkcję wełny rozpoczęli rok później. Na początku XX w. została zainstalowana turbina parowa z generatorem o mocy 1500 kW. Uruchomienie oświetlenia elektrycznego dla przędzalni wełny w Markach, jest uznawane za początek elektryfikacji terenu Mazowsza, obecnie objętego działalnością PGE Dystrybucja Oddział Warszawa. Oczywiście, instalacja w fabryce braci Briggs nie była pierwszą na Mazowszu. W tym czasie w Warszawie i obszarze podwarszawskim było już wiele instalacji wykonach na indywidualne zamówienie właścicieli fabryk, pałaców, rezydencji, hoteli i restauracji. Jednak w Markach po raz pierwszy instalacja elektryczna była wykonana w czasie budowy nowego obiektu.W 1878 r., w fabryce B. Hantkego w Warszawie, firma Franciszka Kwiatkowskiego zainstalowała oświetlenie elektryczne w hali produkcyjnej, co uważa się za pierwszą instalację fabryczną w Królestwie Polskim. Instalacja składała się z 5 lamp łukowych z wyłącznikiem dla każdej lampy, zasilonej bezpośrednio z prądnicy (bez bezpieczników). Druty - przewody były okręcone taśmą, a następnie smołowane i przyklejone bezpośrednio do ściany. Instalacja pracowała tylko kilkanaście tygodni, była bardzo awaryjna. Rok później - firma Kuksz, Luedtke i Gräther - wykonała nową instalację, eksploatowaną przez wiele lat. Już w tamtych latach w branży elektroenergetycznej działało wiele firm, głównie zagranicznych. Działały one dzięki polskim przedstawicielstwom: firma Siemens i Halske (1847-1897), reprezentowana była przez Biuro Bronisława Rajchmana, AE G (1883-1996) - przez Biuro Brauna i Witkowskiego (później Akcyjne Towarzystwo Elektryczność). Biuro Techniczne Olszewicz i Kern reprezentowało[...]

Mgr inż. Jacek Szpotański DOI:


  W sierpniu br. obchodzimy znakomity jubileusz, były wieloletni prezes SEP, a wcześniej prezes Oddziału Warszawskiego SEP - kol. Jacek Szpotański kończy 90 lat. Jacek Szpotański pochodzi ze szlacheckiego rodu Duninów - herbu Łabędź - wywodzącego się niemalże z początków państwa polskiego. Pierwsze oficjalne opisy działalności potomków rodu sięgają okresu panowania króla Bolesława Krzywoustego. Ród ten na przestrzeni wieków miał dziesiątki postaci zapisanych w historii Polski: rycerzy, hierarchów kościelnych, urzędników dworskich, zarządców ziemskich, urzędników miejskich, przemysłowców, pisarzy i poetów. W XIV w. powstały dwuczłonowe nazwiska rodu. Drugi człon to nazwa posiadłości lub cecha charakterystyczna postaci. Na przykład szpotawe kolana konia, stąd Dunin Szpot (Szpotański). Na przełomie XVII i XVIII w. żył Zygmunt Dunin Szpot ze Szpotawej Woli w Guberni Radomskiej, który jako pierwszy zrezygnował z pierwszego członu w nazwisku i zaczął posługiwać się nazwiskiem Szpotański. Współcześnie Duninowie zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Rodu Duninów herbu Łabędź, z siedzibą w Warszawie. Jacek Szpotański urodził się 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie. Jego ojcem był inżynier elektryk Kazimierz Szpotański, współzałożyciel i wieloletni prezes SEP, ale przede wszystkim założyciel największej w okresie międzywojennym polskiej fabryki aparatów elektrycznych. Pragnieniem ojca było, aby syn też był elektrykiem i potrafił kierować wielką, stale rozwijającą się fabryką. Jacka Szpotańskiego jeszcze jako ucznia szkoły podstawowej zabierał w teren, gdzie były instalowane urządzenia wyprodukowane w fabryce. Już w czasie wojny ojciec wraz z synem chodzili na teren budowy, a w 1942 r. uczestniczyli w uroczystym uruchomieniu linii 150 kV w Elektrowni Rożnów, prowadzącej do Warszawy. Dziś, najprawdopodobniej, jest on jedynym żyjącym świadkiem tego ważnego wydarzenia w historii elektryfikacji aglomeracji warszawskiej, pierwszego połączenia warsz[...]

JACEK SZPOTAŃSKI (1927-2019) - ELECTRICAL ENGINEER DOI:10.15199/180.2019.2.4


  JACEK SZPOTAŃSKI (1927-2019) - INŻYNIER ELEKTRYK.Summary: Jacek Szpotański was electric engineer and Master of science in economy. For many years he had been employed in commercial energetic plants and then, in the central organs of Polish commercial energetic sector. He acted actively, on a social basis, in many associations dealing with the problems of electricity and related domains. He had been the President of Polish Electricians Association (SEP) for 12 years. Keywords: Jacek Szpotański, electrician, Association of Polish Electricians (SEP) Streszczenie: Jacek Szpotański - inżynier elektryk i magister ekonomii. Przez wiele lat pracował w zakładach energetyki zawodowej, a następnie w instytucjach centralnych polskiej energetyki zawodowej. Społecznie działał w wielu stowarzyszeniach zajmujących się zagadnieniami elektryczności i dziedzin pokrewnych. Przez 12 lat był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Słowa kluczowe: Jacek Szpotański, elektryk, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).He derived from noble descent of Dunin, with heraldic arms: Łabędź (Swan). The mentioned family included numerous figures, enrolled in the history of Poland throughout the centuries - knights, senior clergymen, court officials, land managers, urban clerks, industrialists, writers and poets. In the 14th century, the two-part names of the members of the discussed family originated. The second part of the family name means the name of the estate or a characteristic feature of a person. For example, club foot of horse, hence the name Dunin Szpot (Szpotański). Zygmunt Dunin Szpot, who lived at the turn of the 17th century in Szpotawa Wola in Radom Governorate, was the first person who gave up the first part of the family name and began to call himself “Szpotański". The contemporary Dunins are associated in the Association of the Dunin Family Members with heraldic arms Łabędź. The mentioned association has pre-war traditions but it [...]

 Strona 1