Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Grądziel"

Zastosowanie boru w materiałach wybuchowych. Cz. I. Materiały wybuchowe indywidualne i mieszaniny z MW kruszącymi DOI:10.15199/62.2019.8.2


  Związki boru znane były już w początkach wieków średnich. Boraks, czyli tetraboran sodu (Na2B4O7∙10H2O) stosowano od XVII w. jako topnik do spawania metali, później wykorzystywany był również do lutowania oraz przy wyrobie wysokogatunkowego szkła, ceramiki i środków piorących. Innym związkiem boru znanym wcześniej niż sam bor był kwas borowy (H3BO3) stosowany również jako topnik w ceramice oraz środek konserwujący i dezynfekujący1). Dopiero w 1808 r. Gay-Lussac i Thénard przy użyciu baterii elektrycznej zredukowali wodorotlenek potasu stopionym żelazem i otrzymali metaliczny potas, którego działaniem na bezwodnik kwasu borowego (B2O3) w temperaturze żaru w miedzianej rurze otrzymali wolny bor. Jednocześnie Davy, stosując metodę elektrochemiczną, przez umieszczenie zwilżonego wodą proszku kwasu borowego między platynowymi elektrodami baterii elektrycznej, otrzymał na ujemnym biegunie brunatny proszek, bez smaku i zapachu, który był amorficzną odmianą boru. Obiema metodami otrzymano zanieczyszczony produkt. Czysty krystaliczny bor otrzymał Weintraub sto lat później1). Bor (łac. borium) jest półmetalem, należącym do bloku p układu okresowego. Jest to ciało stałe o barwie brązowej lub czarnej, w zależności od odmiany, w jakiej występuje (brązowy - odmiana amorficzna, bezpostaciowy proszek, czarny - odmiana krystaliczna, o kryształach twardych), słabo reaktywny w temperaturze pokojowej, reaguje silnie w podwyższonej temperaturze prawie ze wszystkimi pierwiastkami układu okresowego, jego silne właściwości redukujące pozwalają na reakcje z wieloma związkami chemicznymi, a mimo to przejawia jedynie niewielką analogię z pierwiastkami leżącymi w najbliższym otoczeniu w układzie okresowym2). Długi czas zapłonu boru jest główną wadą stanowiącą problem w jego aplikacji w chemii materiałów wybuchowych. Jednak inne parametry 1214 98/8(2019) Dr hab. inż. Bogdan FLORCZAK w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Techniczne[...]

 Strona 1