Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Mik"

Wpływ konstrukcyjnego materiału na bazie silikonu modyfikowanego materiałem zmiennofazowym, użytego w wymienniku ciepła, na warunki termiczne elastycznych modułów fotowoltaicznych DOI:10.15199/62.2019.8.7


  Absorpcja promieniowania słonecznego oraz przyrost temperatury otoczenia przyczyniają się do podwyższenia temperatury pracy modułu fotowoltaicznego (moduł PV). Prowadzi to do spadku jego wydajności. Wpływ termicznych parametrów pracy elementów PV na ich parametry elektryczne stanowi zagadnienie szeroko opisane w literaturze1, 2). Wzrost wartości temperatury ogniwa powoduje znaczący spadek napięcia obwodu otwartego i niewielki wzrost natężenia prądu zwarcia modułu. Podczas oświetlania krzemowego ogniwa słonecznego tylko fotony mające energię większą od energii pasma wzbronionego półprzewodnika są absorbowane i tworzą pary elektron-dziura. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się przerwa energetyczna półprzewodnika3), a zatem więcej fotonów padającego promieniowania słonecznego ma energię wystarczającą do tworzenia par elektron-dziura, co przekłada się na wzrost prądu zwarcia modułu. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie także koncentracja generowanych termicznie nośników samoistnych, a co za tym idzie również wartość prądu nasycenia nośników mniejszościowych (I0), płynącego przez złącze p-n. W uproszczeniu można stwierdzić, że wartość tego prądu jest miarą procesu rekombinacji nośników mniejszościowych. Napięcie obwodu otwartego ogniwa jest w głównej mierze ograniczane przez wielkość prądu I0 4). Dlatego wraz ze wzrostem temperatury obserwuje się spadek napięcia obwodu otwartego ogniwa. Wypadkowy efekt zmian prądu zwarcia i napięcia obwodu otwartego stanowi obniżenie mocy i sprawności modułu. Jedną z rozważanych metod obniżenia temperatury pracy modułów PV stanowi zastosowanie do jego konstrukcji materiałów zmiennofazowych PCM (phase changing materials). Pozwalają one na zwiększenie pojemności cieplnej systemu PV, a także wprowadzają efekt stabilizacji temperatury, który przy dobrze zaprojektowanym układzie dyssypacji ciepła z modułu może pozwolić na zwiększenie uzysku generowanej energii elektrycznej. Większość prowadzonych b[...]

 Strona 1