Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Athanasiadis"

Wykorzystanie superkondensatorów w technologii oświetlenia awaryjnego DOI:


  Oświetlenie awaryjne (ang. emergency lighting) to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania podstawowego na obiektach budowlanych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Według normy PN-EN 1838:2013-11 oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia: ?? oświetlenie ewakuacyjne: - oświetlenie drogi ewakuacyjnej, - oświetlenie strefy otwartej, - oświetlenie strefy wysokiego ryzyka, ?? oświetlenie zapasowe. Podczas awarii korzysta się ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia rezerwowego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi w celu szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Zgodnie z prawem budowlanym oświetlenie awaryjne może zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych. Opracowany projekt zgodnie z wymaganiami należy uzgodnić z rzeczoznawc[...]

 Strona 1