Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kampert"

Problem bezpieczeństwa eksploatacji rozdzielnic w budynkach wielorodzinnych DOI:


  Sprawny przebieg montażu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym jest uzależniony od wielu istotnych elementów. Jednym z nich jest dobrze opracowana dokumentacja instalacji elektrycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Wiele opracowanych dokumentacji dla instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych realizowanych na budowach osiedli mieszkaniowych nie zawiera nowych wymagań w zakresie zasilania lokali mieszkalnych. Przedstawione rozwiązania zasilania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych za pośrednictwem rozdzielnic głównych licznikowych zlokalizowanych na klatkach schodowych stosowano jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, obecnie system rozdzielnic piętrowych w nowobudowanych obiektach występuje sporadycznie. Często są stosowane różne rozwiązania nieodpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Większość opisanych w niniejszym artykule projektów została opracowana na podstawie normy [1] oraz podręcznika [2], które nie zawierają wymagań obecnie obowiązujących przepisów i norm. Warianty rozdzielnic licznikowych w budynkach wielorodzinnych a) Rozdzielnice piętrowe zasilające mieszkania na poszczególnych kondygnacjach W budowanych jeszcze 10-15 lat temu budynkach często stosowany był system rozdzielnic piętrowych zasilanych z rozdzielnicy głównej za pośrednictwem głównego pionu (wewnętrznych linii zasilających - WLZ) według normy [1]. Rozwiązanie to charakteryzuje się oddzieleniem rozdzielnicy głównej od szeregu rozdzielnic piętrowych. Na parterze klatki schodowej, w pobliżu złącza kablowego, ustawiana była rozdzielnica główną, a z niej wyprowadzany pion WLZ, z którego z kolei zasilane są rozdzielnice piętrowe. Taki układ (sugerowany przez normę [1]) zasilania lokali mieszkalnych charakteryzuje się kilkoma bardzo poważnymi wadami: ?? umieszczenie rozdzielnic piętrowych w obudowach metalowych na każdym piętrze - w przestrzeni przeznaczon[...]

 Strona 1