Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bańkowski"

Usprawnienia w syntezie inhibitorów ACE na przykładzie trandolaprylu, ramiprylu i chinaprylu

Czytaj za darmo! »

Opracowano syntezę laboratoryjną i technologię wytwarzania w skali ćwierćtechnicznej trzech inhibitorów ACE: trandolaprylu, ramiprylu i chlorowodorku chinaprylu. Do znanych procedur wprowadzano modyfikacje i usprawnienia dotyczące zarówno syntezy, jak i oczyszczania produktów. Nowe syntezy trandolaprylu i ramiprylu oparte są na odkryciu łatwego krystalizacyjnego rozdziału powstających w sy[...]

Nowa synteza leku przeciwnowotworowego - docetakselu

Czytaj za darmo! »

Opracowano 9-etapową syntezę docetakselu. Jej nowością jest zastosowanie ochronnej grupy alliloksykarbonylowej (Aoc) do zabezpieczania obu funkcji hydroksylowych C7-OH i C10-OH w 10-deacetylobakatynie III oraz grupy aminowej w (2R,3S)-3-fenyloizoserynie. Zaletą tej metodologii jest możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich trzech grup Aoc w łagodnych, obojętnych warunkach, w reakcji z [...]

Ezetymib, lek obniżający poziom cholesterolu. Opracowanie technologii wytwarzania produktu o wysokiej czystości stereochemicznej


  Usprawniono i zoptymalizowano opartą na patencie europejskim EP 1137634 B1 metodę syntezy ezetymibu. Wyizolowano i/lub zsyntetyzowano chemiczne i stereochemiczne zanieczyszczenia półproduktów oraz związku końcowego i scharakteryzowano je metodami fizykochemicznymi. Opracowano metodę oczyszczania związku (S,R,S,S)-15, dostępnego handlowo, zaawansowanego w syntezie półproduktu, który zazwyczaj zawiera niewłaściwy diastereoizomer prowadzący do otrzymania zanieczyszczonego ezetymibu. Opracowano wydajny i powtarzalny proces technologiczny wytwarzania farmaceutycznie czystego ezetymibu, spełniający wymagania dobrej praktyki wytwarzania (GMP) i Prawa Farmaceutycznego. Known synthesis of (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3- (4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)- 2-azetidinon (azetimibe) was improved and optimized to decrease the formation of other diastereoisomers and increase the stereochem. purity of the final product up to above 99%. Podwyższone stężenie cholesterolu i lipidów w surowicy krwi jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia stanowiących jedną z głównych przyczyn zgonów dorosłych pacjentów. Zbyt wyso- Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Krzysztof Bańkowski*, Katarzyna Sidoryk, Katarzyna Filip, Urszula Chmielowiec Ezetymib, lek obniżający poziom cholesterolu. Opracowanie technologii wytwarzania produktu o wysokiej czystości stereochemicznej Ezetimibe, the drug for lowering the cholesterol level. The development of process for the preparation of a product with high stereochemical purity Dr Katarzyna SIDORYK w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Farmaceutycznym, w Zakładzie Chemii. Specjalność - synteza organiczna, chemia peptydów. Instytut Farmaceutyczny, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel.: (0-[...]

 Strona 1