Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katherine Flynn"

PACKAGING SPECTRUM: Sustainability aspects of active and intelligent packaging DOI:10.15199/42.2019.6.2


  Kwestia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do opakowań aktywnych i inteligentnych ABSTRACT: Active and intelligent packaging are intended to extend the shelf life or maintain or improve the conditions of packaged food, they can also interact with the consumer about the quality, nature or production history of the packed product. Active and Intelligent packaging solutions tackle the concept of sustainability and sustainable development in a variety of interesting ways, depending on where the interaction takes place in full packaging value chain. This article explains various sustainability aspects and benefits and challenges related to active and intelligent packaging. STRESZCZENIE: Opakowania aktywne i inteligentne stosuje się dla wydłużenia czasu przydatności produktu do spożycia lub poprawy warunków przechowywania opakowanej żywności. Mogą być również dla konsumenta źródłem informacji dotyczących zapakowanego produktu: jego jakości, rodzaju lub etapów procesu logistycznego. Aktywne i inteligentne rozwiązania opakowaniowe stanowią odpowiedź na problem zrównoważonego rozwoju, na rynku odnaleźć można wiele interesujących rozwiązań dotyczących poszczególnych etapów łańcucha wartości opakowania. W tekście omówiono praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania związane z opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi. Introduction Traditional definition of sustainable development was developed by the Brundtland Commission in 1987. It states that sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development comprises three elements - economic, social and environmental - which have to be considered in equal measure in a whole life cycle of given product, service or economic process. Active and Intelligent packaging solutions tackle sustainability in a variety of interesting ways, depending on where the interaction takes place i[...]

 Strona 1