Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Piwowarczyk"

Ceny materiałów i robót elektrycznych - listopad 2017 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Od zeszytu 1/2018 rozpoczynamy prezentację informacji o cenach czynników produkcji. przedstawimy koszty wybranych materiałów i urządzeń instalacyjnych oraz wysokości stawki robocizny kosztorysowej na instalacje elektryczne w różnych regionach kraju. przyjrzymy się jednostkowym cenom robót elektrycznych, analizując zachodzące na rynku zmiany. dane pochodzą od Wydawnictwa SekoCenBud, które w minionym roku obchodziło 30-lecie działalności. informacje o płatnościach w branży udostępniła fi rma euLer HerMeS.Ceny wybranych materiałów elektrycznych Ceny materiałów to średnie krajowe ceny nabycia materiałów, tj. łącznie z kosztami ich zakupu. Nazwa materiału Jm Średnia cena z kosztami zakupu [zł]* Zmiana do poprz. m-ca [%] Łączn[...]

Ceny materiałów i robót elektrycznych – luty 2018 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Według wstępnych danych w styczniu 2018 r. zarówno ceny produkcji sprzedanej przemysłu, jak i produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% wyższe w porównaniu z grudniem 2017 r. i o 0,2% wyższe niż przed rokiem. W styczniu 2018 r. ceny urządzeń elektrycznych wzrosły o 0,2%, a spadły w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną o 0,3% - w porównaniu z grudniem 2017 r. W styczniu 2018 r. ceny urządzeń elektrycznych były o 1,2% niższe niż przed rokiem.Ceny wybranych materiałów elektrycznych Ceny materiałów to średnie krajowe ceny nabycia materiałów, tj. łącznie z kosztami ich zakupu. Nazwa materiału Jm Średnia cena z kosztami zakupu [zł]* Zmiana do poprz. m-ca [%] Łącznik uniwersalny 3-segmentowy ŁK-15/3 15 A 500 V szt. 46,06 0,5 Rozdzielni[...]

Ceny materiałów i robót elektrycznych - sierpień 2019 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Według wstępnych danych, w lipcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,1%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny wzrosły o 0,6%. W lipcu 2019 r. ceny urządzeń elektrycznych spadły o 0,1% w porównaniu z czerwcem br. W porównaniu z lipcem 2018 r. ceny urządzeń elektrycznych wzrosły o 0,8%.Ceny wybranych materiałów elektrycznych Ceny materiałów to średnie krajowe ceny nabycia materiałów, tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu. Nazwa materiału Jm Średnia cena z kosztami zakupu [zł]* Zmiana do poprz. m-ca [%] Łącznik uniwersalny 3-segmentowy ŁK-15/3 15 A 500 V szt. 47,11 0,5 Rozdzielnica stalowa do rozdziału i pomiaru energii do 400 V typu RB-32 szt. 874,09 0,5 Stycznik [...]

 Strona 1