Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcel Żołnierz"

Uszkodzenia lin nośnych w rejonach zawieszeń naczyń wyciągowych DOI:10.15199/148.2019.2.6


  Liny wyciągowe są jednym z najbardziej obciążonych i odpowiedzialnych elementów górniczego wyciągu szybowego (GWSz) z uwagi na stałe występowanie złożonego układu naprężeń roboczych statycznych i dynamicznych (rozciągających, zginających, stycznych i innych) oraz naprężeń wynikających z ich zamocowania w zaciskach zawieszeń różnych konstrukcji. Wpływa to na mniejszą trwałość lin nośnych w porównaniu z innymi elementami górniczego wyciągu szybowego. Prowadzi także do zwiększonego zużycia drogich lin wyciągowych, a tym samym do podwyższenia kosztów eksploatacji GWSz. Czas pracy lin nośnych w górniczych urządzeniach wyciągowych eksploatowanych w górnictwie polskim jest mocno zróżnicowany i wynosi od ponad 3 lat do zaledwie kilkunastu miesięcy. Na trwałość lin nośnych wpływ mają czynniki związane z ich konstrukcją i produkcją (jakość materiału drutów, niewłaściwe skręcenie drutów w splotki i splotek w linę, parametry konstrukcyjno-technologiczne liny), jak również czynniki eksploatacyjne (prawidłowy dobór konstrukcji liny do konkretnych warunków pracy urządzenia wyciągowego, zużycie mechaniczne, uszkodzenia korozyjne lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących eksploatacji lin, zmienne obciążenie liny itd.). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znaczny procent odłożonych lin nośnych w głównych urządzeniach wyciągowych spowodowany został wyłącznie pękaniem drutów (często skorodowanych lub startych) na niewidocznym odcinku liny zamocowanym w zawiesiu lub w jego pobliżu (rys. 1). O ile inne objawy osłabienia lin nośnych możliwe są do stwierdzenia podczas okresowych kontroli stanu liny, to pęknięte druty liny w miejscu jej zamocowania (w zacisku) wykryć można dopiero podczas półrocznej rewizji, która przewiduje między innymi kontrolę odcinków lin zakleszczonych w zaciskach. Odcinki lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych lub prowadniczych eksploatowane w rejonach zawieszeń pracują w odmiennych, trudniejszych od pozostałych o[...]

Zmęczeniowe zużycie lin nośnych w górniczych wyciągach szybowych DOI:10.15199/148.2019.4.2


  Górnicze liny wyciągowe są jednym z najważniejszych elementów w systemie odstawy urobku. Bez obecności lin niemożliwe byłoby przetransportowanie materiału z różnych poziomów wydobywczych kopalni na powierzchnię. Układy linowe, jako całość, są oddzielnym elementem układów mechanicznych lub całych złożonych konstrukcji, w których są zastosowane. Podstawowym zadaniem lin jest przenoszenie obciążeń wzdłużnych rozciągających, czasem także poprzecznych. Początki stosowania lin sięgają roku 1834, kiedy po raz pierwszy oficjalnie zastosowano drucianą linę wyciągową na pochylni o długości 484 m w Niemczech. Za wynalazcę liny drucianej uważa się Wilhelma Augusta Alberta, a linę Alberta uważa się za prekursorkę wszystkich lin stalowych [1]. Ze względu na charakter pracy liny są najczęściej narażone na powstanie ubytków, uszkodzeń mechanicznych czy zerwań, dlatego ważną sprawą jest badanie wytrzymałości lin wyciągowych oraz skupienie się na bezpieczeństwie związanym z ich użytkowaniem. Jest to jednak proces długotrwały, wymagający odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanej załogi. W celu lepszego wyjaśnienia problemu, jaki poruszono w niniejszej pracy, opisano kilka podstawowych pojęć związanych z linami, uszkodzeniem lin oraz ich zerwaniem [2]. Druty - dzielą się na zewnętrzne, wewnętrzne, wypełniające, centralne, rdzenia, przenoszące obciążenia i warstwy drutów. Dla tej pracy najważniejsze są druty przenoszące obciążenia, ponieważ są to druty biorące udział w przenoszeniu siły zrywającej linę. Splotka - element liny składający się z zespołu drutów o odpowiednim kształcie i wymiarach, ułożony spiralnie w tym samym kierunku w jednej warstwie lub większej liczbie warstw wokół środka. Spotyka się splotki: okrągłe, trójkątne, owalne, płaskie, jednowarstwowe, o liniowym styku drutów, skręcane (seale, warrington) [3]. Rdzeń - centralny element liny okrągłej, wokół którego nawinięte są spiralnie splotki liny splotkowej lub liniska liny t[...]

 Strona 1