Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK"

Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu DOI:10.15199/33.2017.12.11


  Publikacja przedstawia ideę dociekań naukowych w nowym obszarze inteligentnych geotekstyliów wzbogaconych zdobyczami nowoczesnej elektroniki sensorycznej, których głównym przeznaczeniem jest poprawa bezpieczeństwa transportu - mobilności ludzkiej w obszarze ruchu drogowego, kolejowego i śródlądowego. Problematykę tę określono nowym pojęciem mieszczącym się w obszarach techniki i nauki, które nazwano geotekstroniką [13]. Łączy ona dwa obszary wiedzy z dziedziny geotekstyliów i tekstroniki (rysunek 1).człowieka. OCHRONA ŚRODOWISKA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2017 (nr 544) 1) Politechnika Łódzka,Wydział TechnologiiMateriałowych iWzornictwa Tekstyliów *) Adres do korespondencji: zbigniew.mikolajczyk@p.lodz.pl DOI: 10.15199/33.2017.12.11 Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu Artykuł przeglądowy dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. PŁ1)*) dr inż. Katarzyna Pieklak1) GEOTEKSTRONIKA Geotekstylia Geotekstylia definiowane są jako płaskie, przepuszczalne, polimerowe (syntetyczne lub naturalne) wyroby tekstylne, które mogą być tkane, nietkane lub dziane, stosowane w kontakcie z gruntem i (lub) innymi materiałami w geotechnice i budownictwie. Do tej grupy zalicza się geotkaniny, geowłókniny i geodzianiny. Tekstronika jest dziedziną wiedzy, która powstała na bazie takich obszarów nauki jak elektronika, włókiennictwo i informatyka, z wykorzystaniem wiedzy z obszaru automatyki imetrologii.Wyroby tekstroniczne są to tzw. tekstylia inteligentne, nazywane również aktywnymi, interaktywnymi i adaptacyjnymi (smart and inteligent textiles and clothing). Tekstronika Rys. 1. Definicja nowego pojęcia, jakimjest geotekstronika [19, 21] Fot. 1. Geosiatka wzmacniająca nawierzchnię drogi [23] wypadki zabici ranni 2012 37046 Liczba wypadków 45792 44059 42545 35847 34970 3571 3357 3202 2013 2014 50000 40000 30000 20000 10000 0 Rys. 2. Statystyka porównawcza wypadków drogowyc[...]

Polskie owczarstwo w 2017 roku DOI:10.15199/60.2019.03.1


  1. Wstęp Do końca lat 80. XX wieku w Europie Środkowej, w tym w Polsce, dominowały owce o cienkiej wełnie (merynosy). Owce tej rasy były hodowane dla strategicznego surowca - wełny dla potrzeb armii krajów RWPG. W tym okresie w rasach polskich owiec dominował merynos polski - 46%, kolejno owce nizinne - 31%, owce długowełniste - 10% i krzyżówki - 13%. Pod koniec XX w. wełna przegrała konkurencję z włóknami chemicznymi i była wykorzystywana głównie lokalnie, do produkcji tradycyjnych wyrobów. Już na początku lat 80., dzięki możliwości eksportu jagniąt do krajów UE, pogłowie owiec w Polsce zaczęło szybko rosnąć. W roku 1986 stan ilościowy zbliżył się prawie do 5 mln sztuk. W tym czasie uległy odwróceniu relacje między udziałem wełny i jagniąt w przychodach. Eksport jagniąt stanowił 90% przychodu [2, 6]. Kryzys ekonomiczny, jaki wystąpił w końcu lat 80., w dużym stopniu wpłynął na sytuację również w polskim owczarstwie. Państwo przestało dotować wełnę, na którą malało zapotrzebowanie również dotkniętego kryzysem przemysłu wełniarskiego. W tej sytuacji opłacalność produkcji owczarskiej gwałtownie obniżyła się, gdyż uzależniona była jedynie od sprzedaży eksportowych jagniąt rzeźnych. W zaistniałej sytuacji gospodarczej kraju - inflacja, wysokie koszty środków produkcji oraz brak płynności finansowej stały się przyczyną likwidacji wielu stad. 2. Zmiany pogłowia owiec w ostatnim 20-leciu W 1995 roku stan pogłowia owiec wynosił 700 tys. sztuk (w tym 450 tys. owiec matek), co stanowiło jedynie 16% w stosunku do stanu z 1986 roku [2, 3]. Pogłowie owiec wykazywało trend spadkowy do roku 2014 (rys. 1.). 0 100 200 300 400 500 600 700 1995 2000 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ×103 Rys. 1. Zmiany pogłowia owiec w Polsce w latach 1995-2017 0 50 100 150 200 250 300 2012 2014 2015 2016 2017 ogółem maciorki 1-roczne i starsze lata Liczba szt.x 103 Rys. 2. Zmiany pogłowia owiec ogółem i owiec maciorek w Polsce [...]

 Strona 1