Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Wołoszyn"

Jakość pomiaru to sukces produktu DOI:


  Każdego roku ogólny wzrost konsumpcji powoduje zwiększenie wymagań dotyczących jakości i konkurencyjności oferowanych produktów. Niezależnie od procesu technologicznego branża spożywcza cechuje się najwyższymi wymaganiami związanymi z aparaturą kontrolno-pomiarową. Z uwagi na powtarzalność oraz skalę produkcji zwiększona niepewność pomiarowa może powodować obniżenie jakości produktu, narażając firmę na ogromne straty finansowe Problemy produkcyjne mogą wystąpić na różnych etapach, np. podczas dozowania. W branży, w której jeden składnik - często podawany w minimalnych ilościach - decyduje o sukcesie sprzedażowym danego produktu, dobór urządzeń pomiarowych odgrywa kluczową rolę. Zarówno na etapie produkcji, jak i analizy próbek w laboratorium, pomiar powinien cechować się ponadprzeciętną dokładnością i powtarzalnością. Mogą to zapewnić jedynie najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe, sprawdzone w [...]

Procesy dezynfekcji w instalacjach higienicznych DOI:


  Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru lub podchlorynem sodu to szeroko stosowana technika uzdatniania wody oraz czyszczenia instalacji przemysłowych. Jest to proces szybki, skuteczny oraz względnie ekonomiczny. Jego celem jest zniszczenie żywych form drobnoustrojów i patogenów, aby możliwie szybko przywrócić higieniczność instalacji. Procesy czyszczenia i uzdatniania wymagają rzetelnej kontroli oraz zachowania wysokiej produktywności. Podstawowy krok w celu optymalizacji poszczególnych etapów oczyszczania wody wiąże się z wyborem odpowiedniej i sprawdzonej aparatury pomiarowej. Woda jest najważniejszym zasobem naturalnym na ziemi i stanowi jednocześnie jeden z fundamentalnych elementów niezbędnych do życia. Jej dostępność z roku na rok s[...]

 Strona 1