Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Guba"

Krótkie przypomnienie DOI:


  Z uwagi na konieczność przestrzegania określonych w ustawie-prawo budowlane (nowelizacja ustawy z 2015 roku) wymagań dotyczących utrzymania we właściwy stanie obiektów budowlanych - przypominamy w skrócie ich treść w przekonaniu, że będą one przydatne w bieżącej działalności gospodarczej właścicieli - użytkowników piekarni. Zgodnie treścią zawartą w art. 61 ustawy właściciel/użytkownik/ zarządca obiektu jest zobowiązany utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznacz[...]

 Strona 1