Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Adamski"

Cobalt-molybdenum catalysts doped with cesium for ammonia synthesis Katalizatory kobaltowo-molibdenowe domieszkowane cezem do syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.8.31


  Co-Mo catalysts contg. Cs (0.25-3.0% by mass) were obtained by redn. of precursors with NH3 at 700°C. The precursors were derived from aq. solns. of (NH4)6Mo7O24, Co(NO3)2 and CsOH. The anal. of catalysts by X-ray diffraction and anal. of the diffraction profiles by Rietveld method showed the presence of Co2Mo3N and Co3Mo3N phases depending on the content of Cs in the catalyst. Activities of the catalysts were tested under lab. conditions of the synthesis of NH3 at 400°C and 10 MPa. The reaction rate const. was detd. by measuring the flow of the reaction gases and NH3 concns. The highest activity was achieved for the catalyst contg. Cs 1.7% by mass. The catalysts used for the activity detns. were then subjected to aging (650°C, 18 h) and their activity was repeatedly detd. Thermal treatment resulted in sintering of crystallite Co3Mo3N phase and decreasing the activity of catalysts. Badano katalizatory kobaltowo-molibdenowe domieszkowane cezem (0,25-3% mas. Cs) w procesie syntezy amoniaku. W katalizatorach tych zidentyfikowano dwie fazy krystaliczne azotków kobaltu i molibdenu: Co2Mo3N oraz Co3Mo3N. Wykazano, że materiały te charakteryzują się dużą aktywnością w procesie syntezy amoniaku. Optymalną aktywność katalityczną uzyskano dla katalizatorów zawierających 1,7% mas. cezu. Na podstawie testu starzenia termicznego wykazano, że dochodzi do częściowego spiekania krystalitów fazy Co3Mo3N oraz zmniejszenia powierzchni właściwej. W rezultacie zmniejsza się aktywność katalizatorów. Tradycyjny katalizator żelazowy, wytwarzany przez stapianie magnetytu z dodatkiem promotorów, pozostaje najważniejszym kontaktem wykorzystywanym w procesie syntezy amoniaku w praktyce przemysłowej. Jednak wciąż podejmuje się próby otrzymania katalizatorów, których zastosowanie w warunkach przemysłowych dawałoby lepsze wyniki ekonomiczne. W latach 90. XX w. skomercjalizowano wykorzystanie katalizatora rutenowego osadzonego na nośniku węglowym1). [...]

Okreslenie spawalnosci stali i stopów tytanu na podstawie wykresów przemian fazowych DOI:


  Streszczenie W artykule w oparciu o schematy praktyczne, wykresy i tabele omówiono problemy z pekaniem stali i stopów tytanu. Na wykresie zelazo-wegiel naniesiono wykresy stopów tytanu, a w tabelach podano współrzedne punktów wykresu przemian fazowych dla stopów tytanu odpowiadajacym stalom konstrukcyjnym, ferrytycznym, austenitycznym i martenzytycznym. Porównano tez wykresy chłodzenia stali konstrukcyjnych i stopów tytanu, a takze ich wpływ na pekanie na zimno. Dla nowoczesnych stali niskoweglowych (<0,02%C) zaproponowano zastapienie równowaznika wegla równowaznikiem niklu uzupełnionym o wodór.. Wprowadzenie Wzrost czystosci w metalurgii doprowadziło do zmiany niektórych obowiazujacych standardów teoretycznych. Do niektórych zaawansowanych zastosowan łatwiej jest wykształcic nowych specjalistów, a w innych przypadkach lepiej przekonac do nowych metod starych fachowców. W USA metalurgie rozwijali praktycy, w Polsce technolodzy, czyli humanisci, a w Japonii scisłowcy. W petrologii, czyli badaniach mikroskopowych geologii, humanisci podaja cechy obrazu, w metaloznawstwie, czyli badaniach mikroskopowych w metalurgii stworzono matematyke obrazkowa (podzielono obraz na 5 struktur, a kazda strukture na podstruktury), a w budownictwie laborant na podstawie płaskiego obrazu próbuje odtworzyc przestrzenny obraz. Podobnie przeniesienie wyników badan nad sztuczna inteligencja z medycyny do badan technicznych przyniosły znaczny postep w rozumieniu tej tematyki. Nie oznacza to, ze nie mozna przenosic wiedzy ogólnej i metod badawczych z jednej dziedziny do drugiej, z jednego kraju do drugiego, czy ze stopów tytanu do stali stopowych. Ograniczeniem jest poprawnosc polityczna naukowców. W tym artykule postaramy sie porównac wiedze z przetłumaczonych na jezyk polski podreczników metalurgii japonskich, amerykanskich i rodzimych polskich. Badania dylatometryczne i rysowanie przez praktyków wykresów przemian fazowych zrobiły postep w met[...]

 Strona 1