Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Witkowicz"

BADANIA I ROZWÓJ: Jak zmienia się opakowanie? Część 1. DOI:10.15199/42.2019.5.1


  How does packaging change? part 1 STRESZCZENIE: Wszystko ma swój początek, również opakowania. Można na nie patrzeć z różnych punktów widzenia, na przykład spojrzeć z perspektywy antropologa, filozofa czy zwykłego zjadacza chleba. Każda tego typu analiza pozwala lepiej zrozumieć, czym jest rzecz, przedmiot nazywany opakowaniem. Jak zmienia się i jak oddziałuje na nas korzystających z niego? ABSTRACT: Everything has its own beginning and end and so do packages. You can look at them from different perspectives, for example take an anthropologist's, philosopher's or ordinary person's view. Each such analysis helps to understand better what a thing, an object called a package is. How does it change and affect people using it? Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej w 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Cofnijmy się nieco w przeszłość, kiedy człowiek jeszcze nie miał tak wielu narzędzi do swojej dyspozycji; wtedy, chcąc zabezpieczyć coś cennego, sięgał po najbardziej powszechne produkty jak liście, trawy, kora z drzew, aby w ten sposób zakryć, zabezpieczyć to, co było dla niego cenne. Jednak patrząc na naturę, to właśnie ona tworzy najbardziej funkcjonalne opakowania, chroniące to, co najcenniejsz[...]

 Strona 1