Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Borowski"

Wpływ bliskości siłowni wiatrowej na skład chemiczny mięsa gęsi DOI:


  The impact of the wind plant vicinity on the chemical composition of goose meat.W Polsce od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Choć turbiny wiatrowe są źródłem energii wolnej od chemicznych zanieczyszczeń, to emitują również hałas słyszalny oraz infradźwięki, które, jak wykazaliśmy w badaniach własnych, mogą być poważnym źródłem stresu dla gęsi. Celem doświadczenia było stwierdzenie czy stres wywołany przez hałas generowany przez siłownie wiatrowe wpływa na skład chemiczny mięsa gęsiego. Badanie obejmowało 60 sztuk 5-tygodniowych gęsi domowej (Anser anser f. domestica), podzielonych na 3 stada (po 20 sztuk), umieszczone w różnych odległościach (50 m, 500 m i 1000 m) od masztu siłowni. Na stanowiskach ptaków wykonano pomiar emisji hałasu w zakresie słyszalnym (skala A) i w zakresie infradźwięków (skala G). Po 12-tygodniach doświadczenia z każdej grupy wybrano 8 zwierząt o masie ciała zbliżonej do średniej masy ciała grupy i poddano je głodówce, a następnie ubito. Na pobranych mięśniach oznaczono skład chemiczny: suchą masę, białko ogólne i tłuszcz surowy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przy użyciu programu SAS. Poziom hałasu słyszalnego był niższy od poziomu hałasu infradźwiękowego. Poziomy hałasu 50 m i 500 m od siłowni były zbliżone. Istotne zmniejszenie hałasu nastąpiło dopiero 1000 m od turbiny. Nie stwierdzono jednak wpływu bliskości siłowni wiatrowej na skład chemiczny mięsa gęsi. Słowa kluczowe: Anser anser f. domestica, gęś domowa, infradźwięki, siłownie wiatrowe, skład chemiczny mięsa In Poland the rapid development of wind energy occured. While wind energy is the energy source that is free of chemical pollution, it also produces audible noise and infrasound, which as we have shown in our study, may be a major source of stress for geese. The aim of the present study was to determine whether the stress caused by the noise generated by wind turbines affects the chemical composition o[...]

 Strona 1