Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SYLWESTER MIELCZARSKI"

Perwaporacyjne oczyszczanie ścieków przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Metodą perwaporacji próżniowej oczyszczano ścieki koksownicze, zawierające wiele związków organicznych z pierścieniem aromatycznym (fenol i jego pochodne) o wysokiej toksyczności. Proces perwaporacji prowadzono periodycznie w instalacji z separatorem wyposażonym w hydrofobową membranę kompozytową z polidimetylosiloksanu (PDMS) i poliakrylonitrylu (PAN). Wyniki pomiarów wykorzystano do okr[...]

 Strona 1