Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kołakowski"

Z kart historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Czytaj za darmo! »

Piszemy te słowa w maju 2010 roku - na nieco ponad miesiąc przed XXXV Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Katowicach. 9 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich ukończy 91. rok swego istnienia i działania. SEP kontynuuje działalność powstałego 91 lat temu na zjeździe założycielskim w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Nazwa zmieniona, ale skrót SEP od samego początku pozostał taki sam. Myśląc o przyszłości, o dalszym aktywnym uczestniczeniu w życiu gospodarczym naszego kraju, żywimy głębokie przekonanie, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma przed sobą jeszcze bardzo wiele do zrobienia - i to zarówno na polu jednoczenia inżynierów, techników i studentów szeroko rozumianej elektryki, jak i w sprawach dotyczących dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski, jej przekształcania w społeczeństwo informacyjne, nie zaniedbujące żadnej z dziedzin nowoczesnej elektryki. Jesteśmy przekonani, że jednym z warunków umożliwiających realizację stojących przed nami wyzwań jest nie tylko nawiązywanie do bogatej historii SEP, ale i ukazywanie coraz młodszym członkom Stowarzyszenia dorobku i postaw ludzi - działaczy SEP, których aktywność nadała kształt naszemu Stowarzyszeniu. Okres do 1919 roku Początki łączenia się środowisk inżynierów i techników elektrotechników sięgają odległych lat osiemdziesiątych XIX wieku. Naturalne dążenia do spotykania się i wymiany doświadczeń - szczególnie istotne w przypadku nowej dziedziny nauki i techniki, jaką była wówczas elektrotechnika, dawały impuls do organizowania zebrań i zjazdów. Na ziemiach polskich, rozdartych rozbiorami, tworzyły się środowiska inżynierów i techników elektrotechników, które umożliwiały wyzwalanie społecznej inicjatywy w kierunku propagowania i pogłębiania wiedzy o nowej dziedzinie techniki. Sięgając do początków ruchów łączących adeptów nowej dziedziny techniki, jaką w p[...]

Z kart historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego działaczy

Czytaj za darmo! »

W artykule krótkiego dokonano przeglądu najważniejszych faktów i wydarzeń oraz działaczy z 91-letniej historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Abstract. A short review of the most important facts, events and the most famous members from 91 year old history of the Association of the Polish Electrical Engineers has been presented in the paper.. (From history of the Association of the Polish Electrical Engineers and its social workers) Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, historia elektryki, Walny Zjazd Delegatów Keywords: The Association of the Polish Electrical Engineers, history of electrical engineering, General Assemby . Wprowadzenie Piszemy te słowa w pierwszych dniach maja 2010 roku na nieco ponad sześć tygodni przed XXXV Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Katowicach. 9 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich ukończy 91 rok swego istnienia i działania. SEP kontynuuje działalność powstałego 91 lat temu na Zjeździe założycielskim w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Nazwa nieco inna, ale skrót SEP o samego początku pozostał niezmieniony. Myśląc o przyszłości, o dalszym aktywnym uczestniczeniu w życiu gospodarczym naszego kraju, żywimy głębokie przekonanie, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma przez sobą jeszcze bardzo wiele do zrobienia i to zarówno na polu jednoczenia inżynierów, techników i studentów szeroko rozumianej elektryki, jak i w sprawach dotyczących dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski, jej przekształcania w społeczeństwo informacyjne nie zaniedbujące żadnej z dziedzin nowoczesnej elektryki. Jesteśmy przekonani, że jednym z warunków umożliwiających realizacje stojących przed nami wyzwań jest nie tylko nawiązywanie do bogatej historii SEP, ale i ukazywanie coraz młodszym członkom Stowarzyszenia dorobku i postaw ludzi, działaczy SEP, których działalność nadała kształt naszemu S[...]

 Strona 1