Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Martin Popek"

Baseny w płytkach Lasselsberger


  Firma Lasselsberger jako jeden z nielicznych producentów płytek ceramicznych oferuje również płytki basenowe. Systematycznie też pracuje nad wzbogaceniem tej oferty. Obecnie system basenowy obejmuje nie tylko płytki z serii POOL, ale również z serii Color TWO, Color ONE, Taurus, a przede wszystkim płytki z serii KENTAUR, która pozwala nawiązać do najnowszych trendów, zmieniających wzornictwo na plażach, okładzinach kolumn itp. W ofercie firmy Lasselsberger znajdziemy rozwiązania umożliwiające zastosowanie przelewów typu Zurich, Finland i Wiesbaden oraz umożliwiające stosowanie odprowadzenia liniowego. Wybierając płytki ceramiczne do wykonania basenu, powinniśmy uwzględniać koloryt i format płytek, a także parametry dotyczące poślizgowości, mrozoodporności, odporności na związki chemiczne oraz na ścieranie, poślizgowość nie dotyczy tylko niecki basenowej, ale też otoczenia basenu, wspólnych pomieszczeń, szatni, pryszniców, brodzików, korytarzy itp. Wymagania te w publicznych obiektach baseno[...]

Płytki ceramiczne w gastronomii


  Ze względu na wielkość, sposób przygotowywania produktów, półproduktów i gotowych dań wykończenie powierzchni posadzek i ścian w obiektach gastronomicznych znacznie różni się - poczynając od kioskowych typu fast food, przez zakładowe i szkolne stołówki, aż po wyspecjalizowane duże kuchnie - cateringowe lub hotelowe. W tych wszystkich obiektach, a więc związanych ze zbiorowym żywieniem obowiązują, oprócz przepisów wynikających z Prawa budowlanego, również zaostrzone wymagania związane z higieną oraz bezpieczeństwem, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wynikające z logistyki pomieszczeń i warunków pracy. Decydując się na okładziny ceramiczne posadzek i ścian w obiektach gastronomii należy określić, jakie wymagania powinny one spełniać. Nie jest jednak możliwe unormowanie wszystkich realizowanych rozwiązań ze względu na dużą różnorodność obiektów - zarówno co do wielkości, jak i zasad funkcjonowania. Podane w artykule wymagania są pewnym uogólnieniem i odnoszą się do najbardziej standardowych rozwiązań. Wymagania sanitarno-higieniczne Są to przede wszystkim wymagania higieniczne stawiane przez SANE PID, Pań[...]

Płytki ceramiczne w przemyśle spożywczym


  Nim dokonamy właściwego wyboru płytek, należy zdecydować, jakie wymagania muszą spełniać okładziny posadzek i ścian. Są to przede wszystkim wymagania dotyczące higieny, bezpieczeństwa antypoślizgowego, a w niektórych zakładach spożywczych również odporności na działanie określonych związków chemicznych, mrozoodporności oraz antystatyczności. Wymagania higieniczne są częściowo określone krajowymi przepisami, a częściowo ujęte w standardach Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwanego systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Są one jednak dosyć ogólne, dlatego też wymagania higieniczne powinny być opracowane indywidualnie dla konkretnego zakładu z uwzględnieniem rodzaju i technologii produkcji oraz szeroko pojętego systemu logistycznego (magazynowanie, drogi komunikacyjne itp.) Z punktu widzenia higienicznego okładziny powinny być gładkie, łatwo zmywalne, monokolorowe (najlepi[...]

Zasady doboru płytek na tarasy i balkony


  Balkony i tarasy mogą być zadaszone (loggie) lub otwarte, mogą znajdować się w budynkach użyteczności publicznej (szkołach, hotelach, urzędach, itp.) lub mieszkalnych. Od rodzaju balkonu i tarasu zależy, jakie płytki i w jaki sposób należy ułożyć, ale istnieją ogólne zasady, o których należy pamiętać w każdym przypadku. WAŻNE PARAMETRY PŁYTEK Podstawowym parametrem podczas doboru płytek w naszym regionie klimatycznym, ze względu ma dużą liczbę cykli przechodzenia przez 0ºC, jest mrozoodporność. Na południu Europy takich cykli jest niewiele, na północy wbrew pozorom też, ponieważ tam ziemia zamarza w listopadzie, a rozmarza dopiero w marcu, natomiast w naszych warunkach klimatycznych temperatura przechodzi przez 0ºC średnio 60 razy w roku, a proces ten może najbardziej uszkodzić strukturę płytek. Należy podkreślić, że wymagania dotyczące mrozoodporności wynikające z nomy są dla naszego regionu niewystarczające. Wymagają one, aby płytka wytrzymała 100 cykli zamrażania i rozmrażania w amplitudzie ±5%. W przypadku, gdy tych cykli jest statystycznie 60 rocznie, płytki mogą ulec zniszczeniu nawet w okresie 2 lat, paradoksalnie spełniając wymagania normy dotyczące mrozoodporności. Najwi[...]

Ceramiczne okładziny basenowe DOI:


  Jednym z popularniejszych sposobów wykończenia basenów jest zastosowanie ceramicznych płytek i kształtek basenowych. Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich jest estetyka, szczególnie w porównaniu z basenami wykończonymi stalą, folią lub betonem. Ponadto trwałość wykładzin ceramicznych jest praktycznie nieograniczona, oczywiście pod warunkiem prawidłowego położenia i zastosowania profesjonalnej chemii (izolacja, zaprawy klejące, spoiny itp.). Dzięki różnym rodzajom płytek oraz kształtek uzyskuje się też dużą różnorodność wykończenia, pod względem kształtu i kolorystyki basenu. Przed doborem właściwych płytek warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i normami. Ze względów bezpieczeństwa, najważniejsze jest zagwarantowanie właściwej przeciwpoślizgowości okładzin w niecce basenu i jej otoczeniu. Reguluje to norma PN-EN 13451-1 Wyposażenie basenów pływackich - część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, w której w punkcie 4.8, dotyczącym przeciwpoślizgowości, w tabeli 1 podane są wymagane parametry przeciwpoślizgowe. Aktualna Europejska norma EN ISO 10545-17 opisuje cztery metody ustalania skuteczności przeciwpoślizgowej: A - oznaczanie dynamicznego współczynnika tarcia (norma brytyjska BCR-Tortus); B - oznaczanie statycznego współczynnika tarcia (norma amerykańska ASTM C1028); C - testowanie posadzek, po których chodzi się w obuwiu (norma niemiecka DIN 51130); D - testowanie posadzek, po których chodzi się boso (norma niemiecka DIN 51097). W Polsce się nie stosuje pra[...]

Ocena odporności na poślizg w Polsce DOI:


  Wiele poślizgnięć następuje na posadzkach wewnątrz budynków, w wiatrołapie albo zaraz przed wejściem do budynków. Czasami widzimy w holach prestiżowych biurowców, banków, apartamentowców piękne polerowane błyszczące się płytki gresowe. Oczywiście są bardzo ładne, ale bardzo śliskie i zagrażające poślizgnięciem się. Dzieje się tak dlatego, że nie ma przepisów, które by jednoznacznie określały wymaganą odporność na poślizg. W efekcie na skutek poślizgnięcia, potknięcia dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy urazów rocznie. Z dostępnych danych GUS wynika, że to jest jedna z głównych przyczyn urazów. Do poślizgnięć dochodzi nie tylko w pracy, ale też przy codziennym poruszaniu się osób w budynkach użyteczności publicznej oraz na zewnątrz i wewnątrz domu. Skutki poślizgnięć to nie tylko siniaki, ale często zwichnięcia, pęknięcia i złamania, głównie kończyn. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej "W sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U.03.169.1650 wraz z późniejszymi n[...]

 Strona 1