Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Delnicki"

Rok 2016 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej DOI:


  Rok 2016 był rokiem wyjątkowym dla Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W dniu 20 maja Wydział obchodził Jubileusz 95-lecia, który wpisywał się w obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. W ramach obchodów została zorganizowana konferencja poświęcona Wydziałowi - jego historii, kształceniu oraz planom na przyszłość. Uroczystość uświetniły władze wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni, przedstawiciele największych firm geodezyjnych i mediów branżowych oraz byli i obecni pracownicy Wydziału. Swoją obecnością zaszczycił również J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Obchody 95-lecia Wydziału zostały zakończone uroczystym balem w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, który zyskał szerokie zainteresowanie w środowisku geodezyjnym oraz wysokie uznanie w opinii uczestników. Obchody 95-Lecia stały się również przyczynkiem do podsu[...]

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

29 października 2017 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Geodezji i Kartografii, którą zaszczycił swoją obecnością J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Uroczystość uświetnili także dziekani wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni, a także przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, największych firm geodezyjnych oraz mediów branżowych. Licznie przybyli również pracownicy Wydziału, doktoranci, studenci oraz emerytowani pracownicy Wydziału. Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe święto w Uczelni i na Wydziale. Jak podkreślała Dziekan Wydziału profesor Alina Maciejewska, każdy kolejny rok akade[...]

 Strona 1