Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra ADAMIEC"

Temperaturowe aspekty odkształcenia plastycznego stali austenitycznej wysokomanganowej przeznaczonej do produkcji drutu DOI:10.15199/24.2017.1.9


  W pracy zbadano możliwości zastosowania stali austenitycznej wysokomanganowej jako nowoczesnego materiału do produkcji drutów stalowych o wysokim potencjale odkształcenia plastycznego na zimno. Odkształcenie plastyczne symulowano w jednoosiowej próbie rozciągania w zakresie temperatury od 20°C do 200°C. Przeanalizowano rodzaj dominującego mechanizmu umocnienia (efekt TRIP lub/i efekt TWIP) w zależności od temperatury odkształcenia. Rozwój mikrostruktury monitorowano w przerywanych próbach rozciągania do odkształcenia wynoszącego 5%, 10%, 20% oraz do zerwania.Wprowadzenie. Stale austenityczne wysokomanganowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem ośrodków badawczych oraz coraz częściej przemysłowych, ze względu na korzystne połączenie własności wytrzymałościowych oraz plastycznych. Właściwości te są wynikiem występowania mechanizmów umocnienia, takich jak: efekt TRIP (Transformation Induced Plasticity), efekt TWIP (Twinning Induced Plasticity) oraz efekt SIP (Shear Induced Plasticity). O tym, jaki mechanizm umocnienia występuje w stali oprócz poślizgu dyslokacyjnego, decyduje szereg czynników. Dominujący mechanizm umocnienia tej grupy stali jest silnie zależny od składu chemicznego, w szczególności od stężenia węgla, manganu, a także aluminium i krzemu. O mechanizmie umocnienia decydują czynniki materiałowe, takie jak energia błędu ułożenia (EBU), oraz czynniki zewnętrzne: szybkość odkształcenia i temperatura odkształcenia [1, 2]. Wzrost lub spadek temperatury odkształcenia wpływa istotnie na wartość EBU, co ma z kolei wpływ na charakter umocnienia [3]. Generalnie wiadomo [4], że wraz ze wzrostem temperatury rośnie wartość EBU. Warto dodać, że szybkość umocnienia odkształceniowego maleje wraz ze wzrostem temperatury [5, 6]. Dla wyrobów z drutu wymagana jest optymalna relacja pomiędzy własnościami wytrzymałościowymi i plastycznością. W procesie ciągnienia drutu bardzo ważny jest duży zapas plastyczności, co umożliwia uzys[...]

 Strona 1