Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Zając"

Technologia piaskowo-popiołowa wytwarzania betonu komórkowego a promieniotwórczość naturalna

Czytaj za darmo! »

Obecnie w firmie SOLBET Stalowa Wola S.A. (istnieje od 1962 r.) produkcja betonu komórkowego jest prowadzona wg mieszanej technologii piaskowo- popiołowej. Wcześniej była to klasyczna technologia PGS (popiołowa). Skąd zatem ta zmiana? Otóż wynika z dwóch zasadniczych powodów: 1) zmniejszonej podaży popiołów lotnych z elektrowni StalowaWola (coma związek m.in. z ograniczaniem emisji CO2 do atmosfery); 2) obniżonej jakości popiołów(to z kolei wynika ze znacznego udziału spalania biomasy). W miejsce części popiołów wprowadzany jest piasek, którego udział wynosi obecnie ok. 25% z tendencją wzrostową. Bazując na określeniach podanych w podręczniku Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego autorstwam.in. dr inż. Genowefy Zapotocznej- Sytek można mówić o technologii zbliżonej do technologii Unipol - wariant III, ale bez cementu (rozdz[...]

25 lat działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów DOI:


  Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) powstało w 1994 r., a więc w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Zostało powołane w wyniku inicjatywy producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej w celu reprezentacji i ochrony interesów producentów wobec organów administracji państwowej, a także integracji środowiska i podtrzymywania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Odmomentu powstania Stowarzyszenie Producentów Betonów podjęło się roli inicjującej i integrującej działania środowiska producentów betonów w Polsce. W pierwszym okresie funkcjonowania szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z unowocześnieniem i modernizacją przemysłu. Inspiracją do tego działania było wejście na polski rynek firm zachodnich dysponujących zaawansowaną techniką i technologią, produkujących wyroby bardzo dobrej jakości. Z tego powodu Stowarzyszenie położyło szczególny nacisk na pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach stosowanych w przodujących firmach europejskich. Temu celowi służyły organizowane przez SPB wyjazdy zagraniczne, podczas których zwiedzano nowoczesne wytwórnie i nawiązywano bezpośrednie kontakty.Wefekcie tych działań już w 1995 r. podjęto w ramach Stowarzyszenia wspólne przedsięwzięcia, których pojedyncze przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie wówczas zrealizować. Pierwszym z nich było współfinansowanie, przez grupę producentów[...]

 Strona 1