Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Romaniuk"

Pozyskanie energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej oraz odzysk ciepła DOI:10.15199/8.2019.4.3


  WSTĘP Nowoczesne systemy produkcji zwierzęcej realizowane są w funkcjonalnych obiektach inwentarskich wyposażonych w nowoczesne urządzenia i maszyny zapewniające wysoką jakość pozyskanego surowca i zabezpieczające dobrostan zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji zabiegów produkcyjnych oraz kształtowanie jakości produkcji wymaga dużego zużycia energii, zwłaszcza elektrycznej. Obecnie dużą uwagę zwraca się w pracach naukowo-badawczych na minimalizację wykorzystania energii konwencjonalnej przez zastosowanie np. energii słonecznej, odzysk ciepła z procesów produkcji, np. mleka, a także pozyskanie energii w postaci biogazu w wyniku fermentacji metanowej nawozu naturalnego. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA Na podstawie badań Instytutu de Elevange (Jean-Baptiste Dollé) we Francji przykładowe zużycie roczne energii elektrycznej w chowie krów mlecznych wyniosło: minimum 160,00 kWh/krowę, średnio 420,00 kWh/krowę i maksimum 920,00 kWh/krowę. W przeliczeniu na litr mleka wyniosło to odpowiednio: minimalnie 27,00 Wh, średnio 61,00 Wh i maksymalnie 120,00 Wh. Na rys. 1 i 2 przedstawiono przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka. Oszczędności w energii na podstawie analizowanych schematów (rys. 1 i 2) przestawiono w tab. 1. Pozyskanie energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej oraz odzysk ciepła Renewable energy in animal production and heat recovery prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, mgr inż. Kinga Borek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa, Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi DOI: 10.15199/8.2019.4.3 MAGAZYNOWANIE ENERGII Rys. 1. Przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka Źródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka oraz jego zastosowanie Źródło: Opracowanie własne. 4/2019 21 MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OZE W CHOWIE BYDŁA DLA PRZYKŁADOWYCH OBÓR Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w oborach (rys. 3 i 4) z wykorzystaniem [...]

 Strona 1