Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz WAKULIŃSKI"

Węzłowe i strefowe rozwiązania modelu rynku energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.10.21

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach toczy się debata dotycząca konieczności zaprojektowania nowego modelu rynku energii elektrycznej, tj. głównie zasad regulujących działalność podmiotów w nim uczestniczących oraz zasad dokonywania rozliczeń. Potrzeba zmiany w tym zakresie wynika głównie ze zmieniającej się struktury technologicznej jednostek wytwórczych (zwiększenie nacisku na pozyskiwanie energii elektrycznej z rozproszonych źródeł odnawialnych przy świadomości jej zmienności) oraz rosnącej ważności połączeń transgranicznych w ramach wspólnego rynku energii elektrycznej działającego pod egidą ENTSO-E. Teoria ekonomii [1] wskazuje, że na wolnym rynku w stanie równowagi podaży i popytu występuje jedna cena, zwaną ceną równowagi. Kupujący sięgają do zasobów, które są w posiadaniu sprzedawców, więc tym samym wytwarza się potrzeba wymiany. W najprostszej formie rynku, ciągła interakcja kupujących i sprzedających umożliwia ustalenie się ceny ponad czasem. Cena równowagi rynkowej jest również nazywana rynkową ceną rozliczeniową (Market Clearing Price), ponieważ przy tej cenie następuje pełne wykorzystanie dóbr wytworzonych przez producentów i skierowanych na rynek, jednocześnie zakupionych przez konsumentów. Efektywność tego procesu nie pozwala na nadmiar podaży i tym samym marnotrawstwo, ani deficyt - rynek jest skuteczny i optymalny. Jest to podstawowa cecha mechanizmu rynkowego tworzenia cen i tym samym jedna z jego znaczących korzyści. Dla działania rynków jest również niezbędny efektywny przepływ informacji między kupującymi a sprzedającymi [2]. W przypadku systemu elektroenergetycznego popyt i podaż muszą być natychmiast zrównoważone ponieważ przechowywanie energii elektrycznej jest bardzo drogie. Konsekwencją tego jest powstawanie ograniczeń przesyłowych i potrzeba zarządzania nimi, co często ma duży wpływ na ceny rynkowe. Na rynku energii elektrycznej cena rozliczeniowa to cena równoważenia popytu (ilość energii elektrycznej, którą k[...]

 Strona 1