Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Dobrowolski"

BIM w projektowaniu budynków w systemie z betonu komórkowego w środowisku Revit i ArchiCAD DOI:


  WBIM (ang. Building Information Modeling) pokładane są duże nadzieje projektantów oraz nadzoru na budowie, ponieważ umożliwia on m.in. projektowanie za pomocą narzędzi, które pozwalają na wymianę informacji o projektowanym obiekcie pomiędzy poszczególnymi branżami. BIM pomaga zachować porządek projektowania oraz aktualizować i analizować zmiany na etapie projektu oraz wykonawstwa obiektów budowlanych. Mimo tych udogodnień BIM wymaga od użytkowników ostrożności. Nie zastąpi projektanta i jego doświadczenia inżynierskiego. Często pod modną nazwą BIMoferowane są quasi-narzędzia, z których duża część ma niewielką wartość. Sztuką jest więc wybranie tego, co wartościowe, spośród tego, co bezużyteczne. Pozytywnym przykładem są narzędzia przygotowane do projektowania obiektów w systemie ścian z betonu komórkowego. To narzędzia przygotowane do projektowania BIM w programie Revit i ArchiCAD. BIM to nie narzędzia do rysowania BIM to nie tylko narzędzia do rysowania i modelowania budynku. To proces pomagający w koordynacji pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym oraz zarządcami obiektu. Można przypuszczać, że głównym czynnikiem mającym wpływ na efektywne wdrożenie BIM jest oprogramowanie. Prawda jest jednak taka, że sukces BIM zależy głównie od ludzi, ponieważ to oni korzystają, planują, realizują oraz wdrażają ten proces. Do jego funkcjonowania niezbędne są jednak wydajne narzędzia, takie jak m.in. platformy projektowe Revit i ArchiCAD, pozwalające integrować informacje z wielu branż i na różnych etapach projektowania oraz realizacji zamierzenia budowlanego. Elementy do największych platform projektowych Revit i ArchiCad to uniwersalne, autonomiczne narzędzia, o zaawansowanej funkcjonalności i bardzo szerokim spektrum zastosowania. Ich uniwersalność powoduje jednak to, że nie uwzględniają rozwiązań charakterystycznych dla k[...]

Wyznaczanie czasu propagacji Fali tętna w oparciu o sygnały EKG i PPG DOI:10.15199/48.2019.11.27

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Choroby układu krążenia są obecnie uznawane jako główna przyczyna zgonów na świecie, a w Polsce są przyczyną blisko połowy zgonów [1]. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze, które mierzone jest zwykle metodą osłuchową Korotkowa. Metoda ta jednak nie nadaje się do ciągłego stosowania i jest niewygodna w użyciu. Z tego powodu poszukiwane są nowe metody pomiarowe, pozwalające na długoterminowy pomiar i dostarczające dodatkowych informacji klinicznych. Najbardziej obiecującą jest metoda polegająca na wykorzystaniu zależności czasu propagacji fali tętna PTT (ang. Pulse Transit Time) od ciśnienia panującego w tętnicach. Umożliwia ona ciągłą, nieinwazyjną, bezpieczną i wygodną dla pacjenta estymację ciśnienia tętniczego krwi [2]. Czas propagacji fali tętna, to czas po którym fala pokonuje określony odcinek układu krwionośnego. Znając dokładną odległość między punktami pomiarowymi można wyznaczyć dodatkowy parametr - prędkości rozchodzenia się fali tętna PWV (ang. Pulse Wave Velocity). Obecnie prowadzonych jest bardzo wiele badań mających na celu dokładny pomiar czasu propagacji fali tętna. Jedną z metod jest metoda polegająca na jednoczesnym pomiarze sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i fotopletyzmograficznego (PPG) [3]. Wartość wypadkowa czasu propagacji fali tętna bazuje na wartościach, które wyznaczane są na podstawie momentów występowania określonych punktów charaktery-stycznych. W sygnale EKG najczęściej stosowanym punktem charakterystycznym jest wartość maksymalna załamka R. W przypadku sygnału PPG punktami charakterystycznymi mogą być np.: wartość minimalna, która stanowi początek fragmentu sygnału PPG, wartość maksymalna lub maksimum I lub II pochodnej [4]. Czas propagacji fali tętna wyznaczany od momentu wystąpienia załamka R sygnału EKG do określonego punktu charakterystycznego sygnału PPG określany jest mianem czasu PAT (ang. Pulse Arrival Time). Czas propagacji fali t[...]

 Strona 1