Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Dąbrowski"

Stanowiskowe Badania Hamulców Samochodowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. DOI:


  W Instytucie BOSMAL w Bielsku-Białej w maju zainstalowane zostało nowoczesne stanowisko bezwładnościowe do badań hamulców, amerykańskiej firmy LINK, model M3000. Jest to stanowisko do badań hydraulicznych hamulców pojazdów samochodowych, przeznaczone do przeprowadzania zarówno badań funkcjonalnych, jak i trwałościowych. DLACZEGO BADA SIĘ HAMULCE Hamulce są jednym z najważniejszych zespołów mechanicznych pojazdu samochodowego odpowiadającym za czynne bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów pojazdu oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zadaniem hamulców jest ograniczenie prędkości pojazdu samochodowego lub jego zatrzymanie w jak najkrótszym czasie. Nie dziwi więc fakt, że badanie i rozwój układów hamulcowych jest jednym z priorytetów dla koncernów motoryzacyjnych. Nowoczesne pojazdy samochodowe są coraz bezpieczniejsze, mają coraz więcej poduszek gazowych, zwiększoną sztywność struktury nadwozia, są również wyposażane w nowoczesne urządzenia elektroniczne oraz mechatroniczne, które mają na celu tak zwiększenie komfortu, jak i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Montowanie w pojazdach coraz większej ilości wyposażenia dodatkowego niesie jednak za sobą poważne konsekwencje: wzrost masy samochodu i tym samym zwiększenie siły bezwładności działającej na pojazd w momencie hamowania. Z tego powodu w nowoczesnych pojazdach samochodowych montuje się coraz większe ha[...]

Bezpieczeństwo IT - architektura i administracja DOI:10.15199/74.2019.8.6


  Obecnie utrzymywanie separacji systemów technologicznych od systemów korporacyjnych jest po prostu niemożliwe. Systemy klasy SCADA nie są prostymi systemami do akwizycji sygnałów z obiektów (Data Acquisition), nadzoru nad nimi (Supervisory) i ich kontroli (Control) a rozbudowanymi systemami do: zarządzania, monitorowania, automatycznej rekonfiguracji (FDIR), prognozowania i estymacji wyników obliczeń, które znacznie ułatwiają pracę służb dyspozytorskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce i na świecie. Aby systemy te mogły spełniać wymienione wyżej role, muszą mieć ogromną ilość danych, które pozyskują z systemów np.: majątkowych, ERP i innych, przez interfejsy i punkty styku między OT i IT. Muszą także odznaczać się wysoką niezawodnością i odpornością na awarie. Połączenie tych dotychczas rozdzielnych systemów jest niezbędne, aby realizować zadania, np.: optymalizacji kosztów, wykorzystania zasobów ludzkich, optymalizacji wyłączeń - a co za tym idzie - ograniczania wskaźników SAIDI/SAIFI i innych parametrów jakości energii elektrycznej. System WindEx, jako system klasy SCADA, umieszczony zwykle w tej wydzielonej sieci technologicznej uważany jest za bezpieczny i wolny od cyberataków. Powszechność pamięci przenośnych (pendrive) używanych do: przenoszenia danych, zabezpieczania konfiguracji systemu, aktualizacji składników systemu, czy zabezpieczania logów - skutecznie zakłócają separacje systemów nadzoru od świata zewnętrznego i narażają te systemy na cyberniebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo systemu WindEx zapewniał także fakt, iż zwykle serwery systemu są oparte na systemie operacyjnym Linux, uchodzącym za bezpieczny, wymagający dużej kultury informatycznej od obsługujących go osób, mniej popularny, a co za tym idzie - mniej zagrożony wirusami i szkodliwym oprogramowaniem. Obecnie system operacyjny Linux stał się tak powszechny i znany, że te zalety, o których była mowa wcześniej już nie mają takiego znaczenia. Aby[...]

Ogrzewanie nadmuchowe i możliwość jego połączenia z odnawialnym źródłem ciepła

Czytaj za darmo! »

Ceny energii elektrycznej, gazu oraz oleju rosną z dnia na dzień. Dlatego poszukuje się nowych systemów grzewczych, które zapewnią nie tylko komfort cieplny, ale niskie koszty eksploatacji i dodatkowe funkcje, takie jak: chłodzenie, wentylację, filtrowanie powietrza itp. W budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, i nie tylko wzrasta popularność nadmuchowych systemów grzewczych. Ogrzewanie nadmuchowe - zasada działania Ogrzewanie nadmuchowe jest to nowoczesny sposób ogrzewania, który zapewnia wysoką sprawność energetyczną oraz automatyczną i precyzyjną pracę. Ciepło, wytwarzane podczas spalania gazu, oleju, itp. przekazywane jest do wymiennika ciepła spaliny/powietrze. Ciepłe powietrze rozprowadzane jest w budynku wyposażonym w wentylator. Dzięki małej masie układu grzewczego[...]

WindEx ARS - systemowy automatyczny SZR dla sieci SN/WN - sekwencje w systemie WindEx i ograniczenie mocy jako wstęp do programowania sieci DOI:


  ARS (Automatyczna Rekonfiguracja Sieci) to automatyka działająca w oparciu na ręcznie przygotowanym scenariuszu. Po spełnieniu warunków wyzwolenia, na które mogą składać się dowolne sygnały obecne w systemie WindEx, automatyka wykonuje sekwencję sterowań, sprawdzając jednocześnie sygnały mogące zablokować działanie automatyki, związane np. z bezpieczeństwem pracy lub działaniem innych automatyk. Sposób działania automatyki ARS jest zbliżony do działania FDIR-a w trybie scenariuszowym (w trybie dynamicznym FDIR nie wymaga ręcznej edycji scenariuszy), jednak automatyka FDIR Rys. 1. Przykład realizacji automatyki ARS między GPZ a RS Rys. 2. Schemat sieci przed przełączeniami, z wyłączonym transformatorem 2 w stacji SE Anna 118 Rok LXXXVII 2019 nr 9 IKNOFNOFREMRAENCJCEJ EF I-R MSPOOWTEKANIA - WYDARZENIA jest automatyką bardzo wyspecjalizowaną, której działanie zawsze przebiega wg tego samego schematu (zlokalizowanie zwarcia, izolacja, przywrócenie zasilania tam gdzie to możliwe). FDIR ma też wiele dodatkowych mechanizmów, zapewniających większą szansę na poprawne wyizolowanie uszkodzenia i zasilenie odbiorców. Automatyka ARS jest prostszym i ogólniejszym mechanizmem, dzięki czemu może być wykorzystywana w różnych celach. Przykład wykorzystania automatyki ARS U jednego z klientów Apator Elkomtech automatyka ARS będzie wykor[...]

 Strona 1