Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Szulc"

Właściwości sproszkowanej żywności dla dzieci DOI:10.15199/65.2019.8.4


  Żywność dla niemowląt i małych dzieci zaliczana jest do kategorii żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego [22]. Odpowiednie żywienie we wczesnym okresie życia ma kluczowy wpływ na kondycję, rozwój fizyczny oraz psychiczny dziecka. Dodatkowo może wpływać na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych [19]. Ponadto jest to grupa produktów, która wymaga trwałej jakości oraz stabilnej receptury. Wykorzystane surowce oraz zastosowana technologia w trakcie produkcji, muszą zapewniać bezpieczeństwo i właściwą wartość żywieniową, z maksymalnym ograniczeniem substancji dodatkowych oraz wszelkich zanieczyszczeń [1]. Głównym źródłem makroelementów w proszkach mlecznych dla dzieci są białka mleka, zwykle kazeina i białka serwatkowe [11]. Oprócz wartości odżywczej białka cechuje trwałość i dobra rozpuszczalność w wodzie. Dodatkowo ze względu na właściwości emulgujące, mogą one stabilizować kuleczki tłuszczowe w produktach mlecznych [21]. Przy produkcji mleka dla dzieci niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych uzupełniany jest przez dodatek olejów roślinnych - najczęściej są to olej słonecznikowy, kukurydziany, rzepakowy lub sojowy [9]. Niezwykle istotnym wskaźnikiem wpływającym na jakość tłuszczu jest jego stabilność oksydatywna. Oddziałuje ona na przydatność produktu do dalszych celów spożywczych [20]. Już w trakcie produkcji sproszkowanej żywności dla dzieci szczególnie narażonymi etapami są: homogenizacja, suszenie rozpyłowe w strumieniu gorącego powietrza, aglomeracja proszku czy pakowanie gotowego produktu w opakowania zbiorcze [9]. WPŁYW AKTYWNOŚCI WODY oraz efektywności mikrokapsułkowania na jakość sproszkowanej żywności dla dzieci Analizowana żywność dla dzieci zaliczana jest do grupy proszków spożywczych. Dlatego też określenie warunków przechowywania związanych z aktywnością wody oraz efektywnością procesu suszenia rozpyłowego ma istotny wpływ na jej właściwości użytkowe i przechow[...]

Charakterystyka świń ras utrzymywanych w kraju – rasy rodzime


  Za rasy rodzime świń uważa się te populacje, które zostały wytworzone w określonym regionie lub kraju w wyniku krzyżowania występujących tam lokalnych, prymitywnych ras świń. Do polskich świń rodzimych należą trzy rasy: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra. Hodowane one były przez wiele lat w czystości rasy i utrzymywane w większości w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dzięki temu obecnie są doskonale przystosowane do miejscowych warunków środowiskowych, klimatu, gleby, zasobów paszowych i nieraz trudniejszych warunków chowu. Charakteryzują się zachowaną po przodkach wysoką plennością, dobrymi cechami matczynymi, długowiecznością oraz odpornością na zmiany środowiskowe i stres. Produkty uzyskiwane z mięsa pochodzącego od tuczników tych ras mają szczególne wartości smakowe, jakościowe i odżywcze.Ś 02/2011 Gospodarka winie rasy puławskiej Historia rasy puławskiej sięga początku XX wieku, kiedy to w 1926 r. podjęto systematyczną pracę hodowlaną nad doskonaleniem tzw. świń gołębskich, które stały się zaczątkiem genealogii świń puławskich. W Stacji Zootechnicznej Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Borowinie, pod merytorycznym nadzorem prof. Zdzisława Zabielskiego, krzyżowano miejscowe (z okolic wsi Gołąb) mieszańce prymitywnych świń (polska świnia kłapoucha i mała polska ostroucha) z importowaną rasą Berkshire. Początkowo świnie te nazywano gołębskimi, a potocznie "łaciatkami". Zwierzęta te następnie udoskonalano poprzez dolew krwi świń rasy wielkiej białej angielskiej oraz intensywną selekcję. Wyhodowano wówczas świnie w typie tłuszczowo-mięsnym, które wykazywały cechy wczesnego dojrzewania oraz intensywnego otłuszczania się już w młodym wieku. Największe skupiska "łaciatek" powstały między Puławami a Dęblinem oraz w okolicach Kocka, Michowa i Kamionki. W 1951 roku zmieniono nazwę ekotypu świni gołębskiej na puławską oraz postanowiono przekształcić je na typ bardziej mięsny. Zastoso[...]

 Strona 1