Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Ciechańska"

Z półki księgarskiej - Ewa Banachowicz STRUKTURA I PARAMETRY FIZYCZNE BIOPOLIMERÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

Recenzowana monografia zawiera przegląd literaturowy oraz wyniki własnych badań eksperymentalnych w obszarze techniki i strukturalnej analizy białek. Badania te prowadzone były z zastosowaniem metod rozproszeniowych i modelowania komputerowego. Bibliografia obejmuje 258 pozycji literaturowych. Badania strukturalne białek stanowią istotne zagadnienie badawcze zarówno z punktu widzenia poszukiwania nowych form białek, jak i metod ich modyfikacji, funkcjonalizacji, strukturyzacji i aplikacji, szczególnie w obszarach medycznych i farmaceutycznych. W ramach przeglądu literaturowego Autorka opisała struktury białek (począwszy od pierwszo- do czwartorzędowej), podkr[...]

Metody jakościowe oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój różnych gałęzi przemysłu tekstylnego potęguje wzrost konkurencji, a co za tym idzie zmusza producentów do wytwarzania wyrobów o specjalnych właściwościach, takich jak barierowość wobec par i gazów, oporność na wysokie temperatury czy duża hydrofilowość lub hydrofobowość. Bardzo ważnym atutem współczesnych wyrobów tekstylnych są ich przeciwdrobnoustrojowe właściwości, które mają chr[...]

Metody ilościowe oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Metody ilościowe oceny właściwości przeciwdrobnoustrojowych wykorzystywane są do określania stopnia oddziaływania związków biocydowych zawartych w tekstyliach na drobnoustroje. Metody te stosowane są do badania wyrobów tekstylnych pochodzenia naturalnego oraz polimerów o właściwościach hydrofilowych bądź hydrofobowych. Ogólna zasada metod ilościowych jest podobna i polega na zaszczepieniu próby badanej zawiesiną drobnoustrojów. Po określonym w metodzie czasie inkubacji, na podstawie liczby żywych drobnoustrojów obecnych na próbie badanej zawierającej czynnik bioaktywny i próbie kontrolnej nie zawierającej biocydu, wyznaczany jest stopień aktywności przeciwdrobnoustrojowej badanego wyrobu tekstylnego. W tabeli 1. przedstawiono metody ilościowe oznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojow[...]

 Strona 1