Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kamińska"

Profilaktyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego

Czytaj za darmo! »

W roku 2006 w Polsce wśród przypadków niezdolności do pracy 11,1% dotyczyło dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, co sytuuje ten typ chorób jako czwarty pod względem częstości występowania, tuż po chorobach układu krążenia (23,8%), nowotworach (18,7) oraz chorobach psychicznych (15,5%). Z kolei orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z powodu urazów kości, [...]

Możliwości optymalizacji układów automatyki elektroenergetycznej w oparciu na rozszerzonych funkcjonalnościach urządzeń zabezpieczeniowych rodziny SIPROTEC 5 DOI:10.15199/74.2019.9.12


  Rodzina zabezpieczeń SIPROTEC 5 Rodzina SIPROTEC 5 to grupa urządzeń zabezpieczeniowych przeznaczonych do ochrony elementów systemu elektroenergetycznego w obszarach generacji, przesyłu i dystrybucji energii, a także przemysłu i infrastruktury. Składają się na nią zabezpieczenia: nadprądowe, odległościowe i różnicowe linii, różnicowe transformatora, silnika, generatora, szyn zbiorczych oraz sterowniki polowe i rejestratory zakłóceń. Wykorzystanie wysokiej klasy zabezpieczeń zapewnia bezpieczeństwo pracy elementów systemu elektroenergetycznego oraz obsługi, jak również poprawia niezawodność i jakość procesu inżynieryjnego. Dzięki modułowości sprzętowej i funkcjonalnej urządzenia rodziny SIPROTEC 5 mogą zostać idealnie dostosowane do potrzeb instalacji oraz jeśli wymagania ulegną zmianie, zostać dostosowane do nowych wytycznych nawet na etapie eksploatacji rozwiązania. W związku z rozwojem sieci rozdzielczych w kierunku sieci z generacją rozproszoną, jednym z kluczowych zagadnień stała się komunikacja. Produkty, oferowane przez firmę Siemens, spełniają rosnące wymagania, dotyczące standardów komunikacyjnych, a także układów pracy urządzeń w strukturze stacyjnej. Dzięki zintegrowanym funkcjom zabezpieczeniowym, zastosowanie przekaźników SIPROTEC 5 pozwala znacząco ograniczyć liczbę instalowanych urządzeń. Na przykład, do ochrony transformatora użyte może zostać tylko jedno zabezpieczenie (lub dwa - w celu uzyskania pełnej redundancji), które zapewni wszystkie niezbędne funkcjonalności zabezpieczeniowe chronionego elementu sieci (rys. 1). Skutkuje to zmniejszeniem liczby przewodów, ułatwieniem parametryzacji i skróceniem czasu uruchomienia. W stosunku do rozwiązań tradycyjnych, koszty inwestycji mogą zostać zmniejszone nawet o 50%. Praca z urządzeniami rodziny SIPROTEC 5 jest szybka, bardzo wygodna i prosta, dzięki dostępności oprogramowania DIGSI 5. W zależności od potrzeb dostępne są trzy wersje oprogramowania: DIGSI 5 Compac[...]

 Strona 1