Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kąkol"

Zastosowanie wymogów NC RfG w kontekście działania EAZ w sieciach SN DOI:10.15199/74.2019.9.15


  Na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2009/714 [13] rozpoczęto prace nad opracowaniem: wytycznych i kodeksów sieciowych dotyczących planowania, koordynacji planów rozbudowy, ogólnie, warunków pracy połączonych systemów elektroenergetycznych, na obszarze Europy. Integralną częścią systemów elektroenergetycznych są źródła wytwórcze. Generatory synchroniczne przez dziesięciolecia były dominującym typem źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym. Dla takich warunków pracy zostały zaprojektowane i wdrożone układy regulacji czy automatyka EAZ. Na skutek rozwoju układów przekształtnikowych i liberalizacji dostępu innych podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obserwowany jest stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł wytwórczych w profilu wytwarzania. Nowe źródła wytwórcze przyłączone do sieci z wykorzystaniem elementów przekształtnikowych zmieniają warunki pracy sieci elektroenergetycznej, również w stanach zakłóceniowych, dla których zaprojektowano i dobrano nastawy układów regulacji czy zabezpieczeń. W związku z tym niezbędne jest wsparcie nowych uczestników w portfolio wytwarzania do zapewnienia ciągłości pracy systemu elektroenergetycznego. Takie wsparcie było formułowane dotychczas przez poszczególnych operatorów w obowiązujących instrukcjach ruchu i eksploatacji. Wraz z wprowadzeniem kodeksu sieciowego NC RfG, wymogi definiowane dotychczas przez poszczególnych operatorów systemów, zostały ujednolicone. Część wymogów określonych w NC RfG musi być doprecyzowana przez właściwego operatora sieci, zgodnie z opisaną w kodeksie procedurą. Doprecyzowanie zostało dokonane w pracy [6], a rezultat analiz - został zamieszczony na stronie PSE [11]. Natomiast w kodeksie SO GL zostały ujednolicone zasady współpracy pomiędzy jednostką wytwórczą (zwaną dalej modułem wytwarzania lub PPM) a OSD i/lub OSP. Kodeksy sieciowe mają zasięg międzynarodowy. Mimo to, przepisy w nich zawarte nie dotyczą modułów wytwarzania o mocy [...]

 Strona 1