Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Danielczuk"

Próba zastosowania oceny porównawczej produktów handlowych w celu uzyskania lepszej poprawności wyników analizy sensorycznej DOI:10.15199/65.2019.8.6


  Metody sensoryczne są narzędziem kontroli jakości produktów spożywczych [1, 11, 12]. Stosowanie odpowiednich procedur oceny [2, 10, 15, 18], wykorzystywanie zespołu o sprawdzonej, wysokiej wrażliwości sensorycznej [7, 8], przy zachowaniu określonych warunków środowiskowych [17], powinny zagwarantować wiarygodne i powtarzalne wyniki, jednak nie zawsze uzyskuje się taki rezultat. Celem pracy była próba zastosowania oceny porównawczej produktów handlowych, aby uzyskać lepszą poprawność wyników. W ramach wcześniejszych badań opracowano sensoryczną metodę ilościową w skali 6-punktowej z elementami QDA (ang. Quantitative Descriptive Analysis) do oceny produktów owocowych i warzywnych [6]. Była to metoda skalowania, w której poszczególnym stopniom skali przypisane były zdefiniowane określenia słowne. Metoda polegała na ilościowej ocenie cech szczegółowych (deskryptorów) dla cech ogólnych produktów, takich jak: barwa, wygląd, smak zapach, konsystencja. Z ocen deskryptorów wynikały oceny cech ogólnych i ogólna ocena jakości sensorycznej produktu. WYBÓR MODELU WALIDACJI sensorycznej metody 6-punktowej skalowania z elementami QDA Dla metod sensorycznych powszechnie stosowane podejście walidacyjne nie zawsze znajduje uzasadnienie. Poprawność i precyzja, rozumiana jako: powtarzalność i odtwarzalność, w metodach sensorycznych ze względu na ich specyfikę nie mogą być oznaczane w pełnym zakresie z wykorzystaniem statystyki zgodnie z dokumentami ISO 5725-1:2002 [9] i PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [16]. W ilościowych metodach sensorycznych, należących do metod klasyfikacyjnych, gdzie wynikiem jest np. 6 pkt. - bardzo dobry, 5 pkt. - dobry itd., nie można posługiwać się w tak dużym zakresie punktacji metodami statystycznymi, jak w przypadku ilościowych metod fizykochemicznych. Cyfry nie układają się bowiem w skali interwałowej, czyli różnica między 1 pkt. a 2 pkt., to nie to samo, co między np. 5 pkt. a 6 pkt. [16]. Średnie i odchylenia st[...]

Przeciwnowotworowe właściwości warzyw i owoców DOI:10.15199/64.2019.8-9.5


  Wprowadzenie Według raportu GLOBOCAN 2018 Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, będącej komórką WHO, przy zachowaniu obecnej tendencji, w 2025 r. liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie z 14,1 mln do 19,3 mln, w 2030 r. do 22 mln, a w 2035 r. do 24 mln rocznie. Za tę sytuację odpowiedzialne jest przede wszystkim zanieczyszczone środowisko, zbyt wysokie promieniowanie jonizujące, palenie papierosów, zły tryb życia i sposób odżywiania się. Przyczyną ponad 30% nowotworów jest niewłaściwe odżywianie. Według ogólnoeuropejskich badań przeprowadzonych przez EPIC - European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, jednym z czynników zmniejszających ryzyko zachorowań na raka będzie spożywanie dużych ilości warzyw i owoców, gdyż zawierają one związki zapobiegające uszkodzeniom DNA. Prace poświęcone przeciwnowotworowym składnikom żywności doprowadziły do powstania nowej gałęzi badań nad rakiem, którą określa się mianem chemioprofilaktyki (chemoprewencji) nowotworowej. Jest to zapobieganie nowotworom przez podawanie jednej lub wielu substancji chemicznych w postaci preparatów, albo jako naturalnie występujących składników diety. Wstęp Zasady zdrowego żywienia przewidują dzienne spożycie 400 g do 700 g owoców i warzyw podzielonych na 5 porcji, czyli praktycznie do każdego posiłku. Jedną porcję warzyw i owoców można zastąpić szklanką sporządzonego z nich soku [24]. Karotenoidy, takie jak: likopen, beta-karoten, zeaksantyna, polifenole, np. antocyjany, kwercetyna, resweratrol, hesperydyna, witamina C, glukozynolany, triterpeny - to naturalne antyoksydanty będące składnikami owoców i warzyw, a także przygotowywanych z nich soków, o udowodnionym działaniu prozdrowotnym, m.in. przeciwnowotworowym. Ogólny mechanizm działania antynowotworowego związków zawartych w warzywach i owocach W organizmie w sposób ciągły powstają zmiany w obrębie kwasów nukleinowych DNA. W komórkach występuje pewien poziom nieprawidłowego DNA, jednak podcz[...]

 Strona 1