Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Średziński"

Zeolit naturalny - dodatek XXI wieku DOI:


  Dobra jakość prefabrykatów betonowych jest gwarancją długoletniej ich trwałości w określonych warunkach eksploatacji. Zachowanie odpowiedniego poziomu jakości podczas produkcji prefabrykatów wymaga odpowiedniej linii technologicznej i kompozycji odpowiednich materiałów składowych. Szczególnie ten drugi czynnik zapewnia duże prawdopodobieństwo ochrony kompozytu cementowego przed wpływem czynników korozyjnych, tj. siarczanów, chlorków, reakcji alkalia-kruszywo oraz oddziaływania wody w różnymstanie skupienia. Aspektemmającymrównie istotny wpływ na elementy betonowe jest ich odpowiednia pielęgnacja, szczególnie we wczesnym okresie dojrzewania. Odpowiednio dobrany proces pielęgnacji zapobiega nagłym zmianom liniowym prefabrykatów. W konsekwencji zapobiega to powstawaniumikrospękań stanowiących główną drogę przedostawania się czynników korozyjnych. Błędne podejście do pielęgnacji betonu cementowego jest przyczyną jego późniejszej degradacji. Najważniejszymskładnikiemkompozytów cementowych jest spoiwo. Obecnie najpopularniejszym spoiwem stosowanym do elementów betonowych jest cement. Z danych zawartych w [4], produkcja cementu w latach 2005 - 2016 wynosiła 11 - 19 mln ton rocznie. W 2016 r. największy udział miał cement portlandzki CEM I (ok. 44%), a następnie cement portlandzki wieloskładnikowy CEMII (ok. 42%), cement hutniczy CEM III (ok. 13%) oraz inne rodzaje cementu (CEM IV i CEM V). Duży udział w produkcji cementów CEM II i CEM III jest związany z wieloma doświadczeniami dotyczącymi dodatków mineralnych wykorzystywanych do ich produkcji, takich jak popiół lotny i granulowany żużel wielkopiecowy. Dzięki pucolanowym i utajonym właściwościom hydraulicznym wpływają one na niektóre parametry elementów betonowych. Stosowanie dodatków mineralnychma też podłoże ekologiczne. Dodawane do cementów zmniejszają ilośćwykorzystanego klinkieru cementowego, a tym samym zmniejszają emisję dwutlenku węgla z jego produkcj[...]

 Strona 1