Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN SKĄPSKI"

Pamiętajmy o powodziach

Czytaj za darmo! »

Pamięć człowieka jest ulotna, ale zdarzenia nadzwyczajne z zasady zapadają nam w pamięć. Zazwyczaj lepiej zapamiętujemy sytuacje przykre, niemiłe lub wywołujące silny negatywny stres. Tak też jest z powodzią z 1997 r. To, że pamiętają ją pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy szeroko pojętego środowiska związanego z gospodarką wodną, nie dziwi na pewno. Zjawisko było e[...]

Stany określające stopień zagrożenia hydrologicznego

Czytaj za darmo! »

"Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki…" - ten cytat z ustawy Prawo wodne wskazuje na jedno z najważniejszych zadań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz pełnionej przez niego Państwowej Służby Hydrologiczno- Meteorologicznej. Żeby realizować zadania ustawowe, Instytut ma i utrzymuje odpowiednie systemy pomiarowe oraz prognostyczne, a także systemy gromadzenia i dystrybucji informacji do użytkowników. To wszystko między innymi po to, aby odpowiednio wcześniej ostrzec służby zarządzania kryzysowego i Społeczeństwo przed nadchodzącym groźnym zjawiskiem, a jedne z ważniejszych ostrzeżeń i prognoz dotyczą powodzi. Chociaż nie można umniejszać znaczenia ostrzeżeń związanych ze zjawiskami meteorologicznymi, takimi jak: wyładowania atmosferyczne, silny wiatr - osiągający w ostatnich latach nawet huraganowe prędkości, intensywne opady deszczu i śniegu czy gwałtowne spadki lub wzrosty temperatury. 2. Wszystkie te i inne zjawiska są niezwykle groźne dla człowieka, jego majątku, a także środowiska, w którym żyjemy. Jednocześnie trzeba pamiętać i tę wiedzę stale rozpowszechniać, że wszystkie te zjawiska są nieuchronne. Były, są i będą - i od wieków towarzyszą człowiekowi, jakby nie zauważając i nie biorąc pod uwagę jego obecności. Żaden, najbardziej nowoczesny i wyrafinowany, system ostrzeżeń nie zatrzyma zjawiska meteorologicznego czy hydrologicznego - a czasem takie rozumienie pojawia się w wypowiedziach dziennikarzy i ich rozmówców. Należy stanowczo przeciwstawiać się takim stwierdzeniom, prowadząc stale szeroką akcję edukacyjną. Jak zachować się, gdy w obliczu tragedii, kiedy ludzie stracili cały swój dobytek lub uległ on znacznemu zniszczeniu, do naturalnego zdania - Trzeba nauczyć się żyć z trąbami powietrznymi - dziennikarz dodaje komentarz - "niech autor tych słów, stanie przed poszk[...]

 Strona 1