Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Klin"

Właściwości gipsu budowlanego z surowców naturalnych i syntetycznych

Czytaj za darmo! »

Gips naturalny występuje powszechnie w skorupie ziemskiej w postaci krystalicznych minerałów dwuwodnego siarczanu wapnia CaSO4 - 2 H2O. Zasoby geologiczne na obszarze niecki nidziańskiej oceniane są na 175 mln t. Są to złoża płytkiego zalegania i w związku z tym wydobycie odbywa się metodą odkrywkową. Charakteryzują się one dużą jednorodnością składu chemicznego i mineralnego. Zawartość[...]

Rozwiązania konstrukcyjne murów oporowych nabrzeży Wrocławskiego Węzła Wodnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje najliczniejszą oraz najbardziej różnorodną grupę budowli hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego; należą do niej konstrukcje śródmiejskich nabrzeży oraz bulwarów Odry. Zmieniające się na przestrzeni wieków tendencje w projektowaniu, technologie stosowanych materiałów budowlanych, a także funkcjonalne wykorzystanie nabrzeży przyczyniły się do powstania mozaiki różnorodnych typów konstrukcji. Zabezpieczenia brzegów śródmiejskiego odcinka Odry we Wrocławiu, pomiędzy mostem Grunwaldzkim a mostem Dmowskiego, tworzą rozbudowany system zróżnicowanych typów konstrukcji. Zostały one wybudowane na przestrzeni ostatnich dwustu lat, jednocześnie z innymi realizowanymi Rozwiązania konstrukcyjne murów oporowych nabrzeży Wrocławskiego Węzła Wodnego ówcześnie [...]

 Strona 1