Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJNY A."

Metale trudnotopliwe we współczesnej technice

Czytaj za darmo! »

Trwający od połowy ubiegłego stulecia znaczący postęp w nauce i inżynierii materiałów objął swoim zakresem metale trudnotopliwe i materiały pochodne. Trudnotopliwymi określa się metale, których temperatura topnienia jest wyższa niż topnienia czystego żelaza. Szczególne znaczenie ze względów technicznych i ich właściwości użytkowych ma główna, podstawowa grupa tych metali o temperaturze topnienia powyżej 2000°C (rys. 1), do której należą, począwszy od pierwiastka o najwyższej temperaturze topnienia: wolfram, ren, tantal, osm, molibden, niob, iryd i hafn [1]. Porównanie współczesnego stanu wiedzy poznawczej i technicznej o metalach trudnotopliwych i ich stopach ze stanem wiedzy w latach 50. XX wieku [2] pozwala ocenić skalę dokonanego postępu w ich rozwoju. Na początku lat 80. gr[...]

 Strona 1