Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan ŁUKOWSKI"

Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki cieplnej prętów gorąco-walcowanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przeprowadzonej z zastosowaniem chłodziw polimerowych, na twardość i strukturę prętów walcowanych na gorąco. Uzyskane wyniki i analizy były podstawą określenia warunków inwestycji i wdrożenia technologii obróbki cieplnej elementów wielkogabarytowych. Wyniki badań potwierdziły również wpływ nowoczesnych chłodziw syntetycznych typu PA[...]

Wpływ procesu prostowania na jakość taśm przeznaczonych do tłoczenia automatycznego elementów pojazdów

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu omówiono wpływ parametrów procesu prostowania w prostownicach rolkowych na jakość taśm przeznaczonych do dalszej przeróbki plastycznej. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne prostownic rolkowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów przeginania walców. Zaproponowano ponadto kryterium doboru układu prostującego, wchodzącego w skład linii tłoczenia automatycznego. In thi[...]

 Strona 1