Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"An drzej J. Kosicki"

Hydrauliczne projektowanie mostów przy użyciu modelu HEC-RAS

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest czwartym z serii dotyczącej metod projektowania drogowych przejść przez rzeki w USA , omówionych na podstawie doświadczeń stanu Maryland. Obecnie praktyka stanowa Maryland uważana jest za jedną z przodujących, m.in. z powodu obligatoryjnej integracji morfologii strumieni i rzek z projektowanymi przekroczeniami drogowymi. Celem tego artykułu jest przedstawienie praktycznego stosowania modeli HEC-RAS.Komputerowe modelowanie i projektowanie drogowych przejść przez rzeki zaczęto stosować w Marylandzie w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Wykorzystywano program HEC 2 napisany przez inżynierów i programistów Korpusu Inżynierów Armii USA (US COE) z ośrodka badawczego w Davis w stanie Kalifornia. Program - wykorzystujący jednowymiarowe równania ruchu (1-D) - miał swoje mankamenty, z których największymi były: stosunkowo trudne i czasochłonne wprowadzanie danych wejściowych i ich zmian oraz nie najlepsze metody modelowania mostów i przepustów. Dopiero lata 90. przyniosły zasadnicze zmiany technologii i oprogramowania. Obecnie wykorzystuje się program HEC-RAS [1], który w pewnym sensie jest następcą HEC-2. Podstawą są przekroje poprzeczne koryta oraz terenu zalewowego rzeki, usytuowane w idealnej sytuacji, prostopadle do linii przepływu; w dalszym ciągu podstawą obliczeń rzędnych powodziowych jest rozwiązywanie równania Bernoulliego przy użyciu równania Manninga do obliczeń strat związanych z oporami ruchu. Na tym jednak kończą się podobieństwa. Nowy program jest napisany w systemie Windows, co pozwa- Artykuł jest czwartym z serii dotyczącej metod projektowania drogowych przejść przez rzeki w USA , omówionych na podstawie doświadczeń stanu Maryland. Obecnie praktyka stanowa Maryland uważana jest za jedną z przodujących, m.in. z powodu obligatoryjnej integracji morfologii strumieni i rzek z projektowanymi przekroczeniami drogowymi. Celem tego artykułu jest przedstawienie praktycznego stosowania modeli HE[...]

 Strona 1