Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Beniamin Więzik"

Kronika - Powstało Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich jest samorządnym stowarzyszeniem specjalistów z zakresu hydrologii. Celami działania Stowarzyszenia Hydrologów Polskich są: - Upowszechnianie hydrologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu hydrologii w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce. □ Integracja środowiska hydrologów zatrudnionych [...]

Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych

Czytaj za darmo! »

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej - przy współpracy z Komitetem Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza oraz Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich - zorganizowała tę konferencję naukową. Zasadniczym celem była prezentacja wybranych problemów zagospodaro-wania dolin rzecznych w specyficznych warunkach zagrożenia powodziowego oraz wymiana doświadczeń w zakresie technicznych i administracyjnyc[...]

26. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki Praga (Czechy), 22 czerwca - 2 lipca 2015 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

W stolicy Republiki Czeskiej Pradze, w Centrum Kongresowym, odbyło się 26. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG). Unia jest pozarządową organizacją naukową, założoną w 1919 r., jedną z 31 związków naukowych obecnie zrzeszonych w Międzynarodowej Radzie Nauki (International Council for Science ICSU). IUGG składa się z ośmiu niezależnych międzynarodowych stowarzyszeń reprezentujących określoną problematykę naukowo- -badawczą w ramach ogólnego zakresu działania Unii. Należą do[...]

 Strona 1