Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM CHOCHOROWSKI"

Hybrydowy system wspomagania projektowania technologii produkcji taśm szerokich walcowanych na gorąco w arcelormittal

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zaprojektowanie oraz implementacja złożonego systemu komputerowego wspomagającego projektowanie technologii walcowania taśm szerokich w ArcelorMittal dedykowanego dla nowej Walcowni Gorącej w Krakowie. Stworzony system ma charakter oprogramowania hybrydowego, gdyż łączy w sobie funkcjonalność wielu technik numerycznych, takich jak Metoda Elementów Skończonych (MES), optymalizacja metodą Rosenbrocka, bazy danych czy też bazy wiedzy wraz z systemem eksperckim. W niniejszym artykule przedstawiono projekt programu, a także istotne szczegóły implementacyjne z wybranymi modelami materiałowymi. Zaprezentowano również przykłady rezultatów uzyskanych przy pomocy opracowanego systemu. The main objective of the work was focused on creation of sophisticated computer system suppo[...]

Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielkość naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2016.4.2


  Naprężenia własne w blachach walcowanych na gorąco są istotne w przypadku stosowania cięcia laserowego. W pracy przedstawiono modelowanie naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco oraz określono wpływ parametrów chłodzenia laminarnego na poziom naprężeń własnych. W celu walidacji modelu naprężeń własnych wykonano eksperyment w warunkach przemysłowych. Pomiar naprężeń własnych w blachach wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej sin2Ψ. Symulację naprężeń własnych w trakcie walcowania oraz chłodzenia przeprowadzono na podstawie opracowanych modeli. Wykazano, że zakończenie przemiany fazowej podczas chłodzenia kręgu ma istotny wpływ na poziom naprężeń własnych w blachach.The problem of calculations and experimental validation of residual stresses in hot-rolled strips was considered in the paper. Residual stresses become of practical importance when the laser cutting of strips is applied. The paper was devoted to prediction of the residual stresses in hot-rolled strips. Experimental verification of a model of residual stresses was performed in industrial conditions. For measurement of residual stress in strips the X-ray diffraction method was used. The main goal of this work was to evaluate the effect of laminar cooling on the level of residual stresses. Simulation of residual stresses in rolling and cooling were performed on the basis of the developed model. It was shown that the end of phase transformations in the coil has a significant influence on the level of residual stress. Słowa kluczowe: Naprężenia własne, laminarne chłodzenie Key words: Residual stress, hot rolled sheets, laminar cooling1. Wprowadzenie. Jednym z etapów procesu produkcyjnego blach walcowanych na gorąco jest proces laminarnego chłodzenia. Po tym procesie taśma zwijana jest w krąg, który po zakończeniu zwijania transportowany jest do magazynu, gdzie zostaje schłodzony do temperatury otoczenia. Własności końcowe blach walcowanych na gorąco takie jak: płasko[...]

 Strona 1