Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RICHARD MADEY"

Ocena strukturalnej niejednorodności i powierzchniowej nieregularności mikroporowatych węgli aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Równanie izotermy adsorpcji Jarońca-Chomy (JC), stosowane do opisu adsorpcji par i gazów na niejednorodnych mikroporowatych ciałach stałych, jest związane z funkcją rozkładu gamma F(z) i funkcją rozkładu J(x). Wykazano, że funkcja rozkładu mikroporów J(x) w istotny sposób zależy od x(z). Zależność x(z) określona przez Stoeckliego daje malejącą funkcję rozkładu J(x), która spełnia liniową relację dla fraktalnych ciał stałych w szerokim przedziale wymiarów mikroporów. Wykorzystano izotermę adsorpcji benzenu na mikroporowatym węglu aktywnym RIC firmy Norit (Holandia) w celu zilustrowania zaproponowanej procedury określania strukturalnej i powierzchniowej nieregularności mikroporowatych węgli aktywnych. Mikroporowate ciała stałe są często wykorzystywane w pracach badawczych i technologii ze względu na bardzo interesujące właściwości powierzchni, rozwiniętą strukturę porowatą (teksturę), a także korzystne właściwości mechaniczne. Obecnie przemysł oferuje mikroporowate materiały o bardzo zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Są to m.in.: włókna węglowe1,2) o precyzyjnie zdefiniowanych wymiarach, zeolity i molekularne sita węglowe1,3) charakteryzujące się rozwiniętą strukturą porowatą zawierającą prawie jednorodne (o jednakowych liniowych wymiarach) mikropory, a także węgle aktywne1,4 *7) odznaczające się niejednorodnymi (o bardzo zróżnicowanych liniowych wymiarach) mikroporami. Ciała stałe zawierające mikropory mają wyraźnie lepsze właściwości adsorpcyjne niż materiały nieporowate5,6). Nowe i specyficzne możliwości stosowania mikroporowatych materiałów wymagają nowych metod ich charakteryzowania, umożliwiających precyzyjne określenie niejednorodności mikroporowatej struktury adsorbentów. W niniejszej pracy omówiono wykorzystanie niskociśnieniowej części równowagowej izotermy adsorpcji do określenia strukturalnej niejednorodności i powierzchniowej nieregularności mikroporowatych węgli aktywnych. Przedstawione rozwiązania [...]

 Strona 1