Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA DOWNAROWICZ"

Ocena możliwości zastosowania bezpośredniego ogrzewania oporowego do regeneracji wybranych typów węgla aktywnego

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny możliwości zastosowania bezpośredniego ogrzewania oporowego do regeneracji wybranych ośmiu typów węgli aktywnych w oparciu o pomiar ich właściwości elektrycznych. Ten sposób ogrzewania adsorbentu zapewnia wydajną i szybką regenerację złoża oraz pozwala na prowadzenie procesu w prawie stałej temperaturze. Fresh Polish (AHD, NGI, NGII) and Dutch (Sorbonorit 3, 4, RB 2, 3, 4) [...]

Wybrane problemy oczyszczania gazów odlotowych z par związków chloroorganicznych na przykładzie tetrachlorku węgla

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącego nowoczesnych metod oczyszczania gazów odlotowych z par związków chloroorganicznych zwłaszcza tetrachlorku węgla (CTC). Omówiono trudności związane z bezpieczną dla środowiska destrukcją CTC. Szczególny nacisk położono na możliwość efektywnego odzysku par tetrachlorku węgla z wykorzystaniem wybranych technologii oczyszczania gazów. Zwrócono uwagę n[...]

Elektrotermiczna zmiennotemperaturowa adsorpcja. Szansa na efektywne odzyskiwanie lotnych związków organicznych z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury na temat adsorpcyjnego odzyskiwania par lotnych związków organicznych z gazów odlotowych. Przedstawiono kierunki badań nad możliwością wykorzystania metody bezpośredniego ogrzewania rezystancyjnego w cyklicznych procesach ETSA. Omówiono wyniki badań własnych nad procesem ETSA prowadzonym na formowanych węglach aktywnych. A review, with 33 refs, of novel metho[...]

 Strona 1